Egenkapitalopgørelse Definition

Egenkapitalopgørelse er en finansiel rapport, som udgør en del af årsregnskabet, der indfanger ændringerne i virksomhedens egenkapitalværdi (dvs.) stigning eller fald i egenkapitalværdien fra begyndelsen af en given regnskabsperiode til slutningen af denne periode. Det indeholder aktiekapital og tilbageholdt overskud.

Det giver oplysninger vedrørende egenkapitalrelaterede aktiviteter til regnskabsbrugerne, og det er et af de finansielle elementer, som analytikere anvender til at forstå virksomhedens finansielle udvikling. Egenkapitalen er virksomheden har afregnet værdien af de aktiver, der er til rådighed for aktionærerne efter alle forpligtelser. Den angiver virksomhedens nettoformue. Det er også er også er kendt som aktionærernes egenkapital.

Komponenter i egenkapitalopgørelsen

Følgende er komponenterne i egenkapitalopgørelsen.

#1 – Aktiekapital

Den indeholder den kapital, der er investeret af selskabets investorer. Investorernes ejerskab angives ved hjælp af aktier/aktier. Virksomhederne udsteder som regel ordinære aktier eller præferenceaktier. Bevægelser eller ændringer i kapitalstrukturen og værdien registreres i egenkapitalopgørelsen.

Stammaktier

Stammaktionærerne har flere rettigheder i virksomheden med hensyn til at stemme om virksomhedens beslutninger, men når det kommer til betaling, er de de de sidste på prioriteringslisten. I tilfælde af likvidation vil de almindelige aktionærer først blive betalt efter afvikling af de eksterne forpligtelser, derefter til obligationsindehavere og præferenceaktionærer, og det resterende beløb vil blive udbetalt til de almindelige aktionærer.

Preferenceaktier

Preferenceaktierne har et højere krav på selskabets indtjening og aktiver end de almindelige aktionærer. De vil være berettiget til udbetaling af udbytte, før de almindelige aktionærer modtager deres. De har ikke stemmeret.

Populære kurser i denne kategori

All in One Financial Analyst Bundle (250+ Kurser, 40+ Projekter)
4.9 (1,067 ratings) 250+ Courses | 40+ Projects | 1000+ Hours | Full Lifetime Access | Certificate of Completion

Treasury Stock

Treasury Stock er værdien af de aktier, der er købt tilbage/tilbagekøbt af virksomheden. Det fungerer som en reduktion af aktiekapitalen. Det er forskellen mellem udstedte aktier og udestående aktier.

Aktiekapital = Kapital ved periodens begyndelse (+) Aktier udstedt i løbet af perioden (-) Tilbagekøb/salg/tilbagekøb af aktier (egne aktier).

#2 – Overført overskud

Overført overskud er virksomhedens samlede overskud/indtjening akkumuleret gennem årene. Disse er endnu ikke blevet udloddet til aktionærerne og beholdes af selskabet til at investere i virksomheden. Virksomheden bruger den til at styre arbejdskapitalstillingen, anskaffelse af aktiver, tilbagebetaling af gæld osv.

En overskudsgivende virksomheds tilbageholdte overskud vil vise en stigende tendens, hvis det ikke udloddes til aktionærerne. Egenkapitalopgørelsen fanger bevægelsen i det tilbageholdte overskud.

Retained Earnings= tilbageholdt overskud ved periodens begyndelse (+) nettoresultat/tab i den aktuelle rapporteringsperiode (-) Udbytte udbetalt til aktionærerne.

#3 – Nettooverskud og udbetaling af udbytte

Nettooverskud/nettoindtjening er de penge, som virksomheden har tjent i rapporteringsperioden. Det summerer op til det disponible overskydende overskud i begyndelsen. Virksomheden foretager udbyttebetalinger fra det beløb, der er til rådighed i det overførte overskud. Udbetaling af udbytte er efter selskabets valg, og det er ikke obligatorisk.

#4 – Anden totalindkomst

Det opfanger de urealiserede gevinster og tab, som ikke er rapporteret i resultatopgørelsen. Det er ikke realiseret, og det er en national virkning. Den kan opstå på grund af pensionsforpligtelser. Investeringer foretaget transaktioner i fremmed valuta og sikringstransaktioner.

Eksempel på egenkapitalopgørelse

Nedenfor er et eksempel på egenkapitalopgørelsen.

Det følgende er de oplysninger, der vedrører XYZ Corp pr. 31. december 2018.

Partikler I ($)
Antal af ordinære aktier 50000
Antal af præferenceaktier 20000
Aktiekurs (ordinær aktie) 140 pr. aktie
Aktiekurs (præferenceaktier) 120 pr. aktie
Par Value (ordinær aktie) 100 pr. aktie
Par Value (Preferred Stock) 100 pr. aktie
Ejendomsaktier – stamaktier 100000
Ejendomsaktier – stamaktier 100000
Godkendt overskud ved begyndelsen 500000
Nettoindtægt i året 200000
Udbetalt udbytte 50000
Accu. Anden totalindkomst 10000

Format for egenkapitalopgørelse

Nedenfor er formatet for egenkapitalopgørelse

Beregning af yderligere udbetalte-in Capital of Common Stock

  • =50000*40
  • =2000000

Beregning af supplerende indbetalt-in Capital of Preferred Stock

  • =20000*20
  • =400000

Konklusion

Egenkapitalopgørelsen udgør en del af balancen i årsregnskabet. De tre vigtigste begivenheder, som påvirker virksomhedens egenkapital, er ændringer i aktiekapitalen enten ved udstedelse af aktier eller ved salg eller tilbagekøb; ændringer i overført overskud, som påvirkes af det aktuelle regnskabsårs resultat og udbetaling af udbytte; og bevægelsen i anden totalindkomst.

Brugere af årsregnskaber kan forstå bevægelsen i egenkapitalens værdi. Det hjælper til at forstå virksomhedens resultater og den finansielle sundhed og virksomhedens beslutninger med hensyn til aktiekapital, udbytte osv.

Egenkapitalen kan enten være positiv eller negativ. Hvis den er positiv, viser det, at virksomhedens aktiver er større end dens passiver. Hvis den er negativ, angiver den, at passiverne er større end virksomhedens aktiver. Negativitet kan opstå som følge af tilbagekøb af aktier; nedskrivninger; løbende tab. Hvis negativiteten fortsætter i en længere periode, kan virksomheden blive insolvent på grund af dårlig finansiel sundhed.

Den samlede finansielle sundhed kan forstås ved at analysere egenkapitalopgørelsen, da den giver et bredt billede af resultatet.

Anbefalede artikler

Denne artikel har været en guide til egenkapitalopgørelsen og dens definition. Her diskuterer vi komponenterne i egenkapitalopgørelsen sammen med et eksempel. Du kan lære mere om regnskab fra følgende artikler –

  • Egenkapitalregnskab Eksempler
  • Låneaktier
  • Interpretere egenkapital
  • Negativ egenkapital Eksempler
11 Aktier

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.