Home

The Mission of St. Theresa Parish is to share Christ with others through the sacraments, education, prayer, and service. Reservation er nødvendig til alle askeonsdagsliturgier.Vil […]

Forlår

Forlårets udvikling kan være kendetegnet ved mange tendenser. Antallet af fingre, deres karakteristika samt radius, ulna og overarmsknoglens form og tilpasning har haft store evolutionære […]