Problemet med den “sidste mil” inden for logistik er ikke noget nyt, men det er vokset eksponentielt i størrelse og omfang med den voksende online detailsektor.

Den metaforiske betegnelse “last mile” henviste oprindeligt til de vanskeligheder, som telekommunikationsudbydere havde med at forbinde hjemmene med det lokale netværkscenter, men er siden blevet overtaget af logistiksektoren for at beskrive det sidste led i forsyningskæden. Dette sidste led er ofte det mindst effektive led i forsyningskæden og udgør op til 28 % af de samlede omkostninger ved leveringen. Problemet med den “sidste mil” omfatter også de udfordringer, der findes i forbindelse med levering af varer til byområder, hvor travlheden i det centrale forretningsdistrikt bidrager til overbelastning og kan føre til sikkerhedsproblemer.

Hvor problematisk kan den “sidste mil” være?

Der er logistiske udfordringer at tage fat på ved hvert led i forsyningskæden, men den “sidste mil” kan være særlig vanskelig. Et af de vigtigste kendetegn ved den “sidste mil”, som adskiller den fra andre transportstræk, er hjemmeleveringsaspektet, som kræver det, der normalt er den eneste kontakt mellem leverandøren og forbrugeren. Det er her, at der skal udvises størst omhu. Skader på kundens ejendom skal undgås for enhver pris, og der skal opretholdes en behagelig atmosfære. Den person, der leverer varerne, er repræsentant ikke blot for den virksomhed, han/hun arbejder for, men for alle de virksomheder, der har bidraget i hele forsyningskæden.

Også begrebet om, hvad der egentlig udgør den “sidste mil”, er under hastig forandring, fordi leverancer fra virksomhed til forbruger er blevet udvidet langt ud over det, der traditionelt var begrænset til tunge varer og varer af høj værdi. I dag er den “sidste mil” befolket af en lang række forskellige leverandører, og elektroniske apparater og tøj udgjorde over 40 % af det amerikanske e-handelssalg i 2012. Opfattelsen af, hvad der udgør den “sidste mil”, udvides også, da mange inden for logistik hævder, at det, der sker opstrøms for leveringen, også er en del af den “sidste mil”-proces. På nuværende tidspunkt er dette et uklart område, men efterhånden som definitionen revurderes og forfines yderligere, kan vi forvente at se problemet med den “sidste mil” vokse, efterhånden som den stigende efterspørgsel lægger pres på forsyningskæden på et tidligere tidspunkt. Leveringsbranchen er for altid blevet ændret af den stigende onlinehandel, og der skal findes løsninger for at imødekomme offentlighedens forventninger, som kun vil blive større. Det globale salg inden for e-handel nåede op på 1 billion dollars i 2012.

Rick Rover, Senior Vice President of Operations for Streamlite, en Atlanta-baseret virksomhed med forsendelsesløsninger, opsummerer “last mile”-problemet meget kortfattet: “Forsyningskæden er blevet forlænget som følge af ændringer i forbrugernes købsmønstre. Efterhånden som folk benytter internettet til at købe lettere og billigere varer og gør det oftere, strækker forsyningskæden sig helt ud til postkassen.”

Hvordan kan teknologien hjælpe?

Kommunikationsteknologi bliver stadig mere og mere indført i den “sidste mil”, som holder alle de forskellige parter, der er involveret i denne fase, automatisk opdateret om leveringsforløbet. Mange mennesker vil være bekendt med dette via “track your order”-funktionen, som bliver mere og mere almindelig for e-handelswebsteder, da de søger at skabe større synlighed, hvilket øger offentlighedens opfattelse af servicekvaliteten og effektivt kombinerer teknologi og kundeservice. Will O’Shea, salgs- og marketingchef for 3PD, indrømmer, at dette er en stor forbedring i forhold til tidligere praksis, hvor “den sidste kilometer var et sort hul; der var ingen kommunikation der”.

En anden fordel ved sporingsteknologi er, at leverancer kan overvåges og derefter analyseres, således at de mest konsekvente og forudsigelige omkostningsmodeller kan fastlægges. Dette reducerer omkostningerne ved at identificere den mest effektive måde at levere varer på i den “sidste mil” og fremhæve eventuelle grelle problemer, som bør løses. De omkostningsmodeller, der kan opstilles, er særligt vigtige i en situation med en stadig skrøbelig økonomi.

Sammenfattende

Problemet med den “sidste mil” vokser i takt med det stærkt stigende e-handelssalg, og selv om teknologien tilbyder bedre sporingssystemer og analyseværktøjer, der kan optimere leveringsprocessen, forventes det, at detailhandelssalget på nettet i 2017 vil være dobbelt så stort som i 2012, nemlig hele 434,2 milliarder dollars. Logistikere bliver nødt til at imødegå dette problem direkte og levere varige løsninger, der kan klare den efterspørgsel, som vi kan forvente at se i de kommende år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.