Viimeisen mailin ongelma logistiikassa ei ole uusi ilmiö, mutta se on kasvanut räjähdysmäisesti laajuudeltaan ja laajuudeltaan verkkokauppasektorin kasvun myötä.

Metaforinen termi ”viimeinen maili” viittasi alun perin vaikeuksiin, joita televiestintäpalvelujen tarjoajat kohtaavat yhdistäessään koteja paikalliseen verkkokeskukseen, mutta sittemmin logistiikka-ala on ottanut sen käyttöön kuvaamaan toimitusketjun viimeistä osuutta. Tämä viimeinen osuus on usein toimitusketjun tehottomin lenkki, ja sen osuus toimituksen kokonaiskustannuksista on jopa 28 prosenttia. ”Viimeisen mailin” ongelmaan kuuluvat myös haasteet, joita esiintyy toimitettaessa tavaroita kaupunkialueille, joissa keskustan liikekeskustan hälinä aiheuttaa ruuhkia ja voi johtaa turvallisuusongelmiin.

Miten ongelmallinen ”viimeinen maili” voi olla?

Toimitusketjun jokaisessa lenkissä on logistisia haasteita, mutta ”viimeinen maili” voi olla erityisen hankala. Yksi ”viimeisen mailin” tärkeimmistä ominaisuuksista, joka erottaa sen muista kuljetusosuuksista, on kotiinkuljetus, joka edellyttää yleensä ainoaa kontaktia toimittajan ja kuluttajan välillä. Juuri tässä kohtaa on noudatettava suurinta huolellisuutta. Asiakkaan omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja on vältettävä hinnalla millä hyvänsä, ja on pidettävä yllä miellyttävää ilmapiiriä. Tavaroita toimittava henkilö ei edusta vain yritystä, jonka palveluksessa hän työskentelee, vaan kaikkia niitä yrityksiä, jotka ovat osallistuneet toimitusketjun kulkuun.

Käsitys siitä, mitä ”viimeinen maili” oikeastaan on, on myös nopeassa muutoksessa, koska yritysten ja kuluttajien väliset toimitukset ovat laajentuneet paljon pidemmälle kuin mitä perinteisesti rajoitettiin raskaisiin tavaroihin ja arvokkaisiin tuotteisiin. Nykyään ”viimeisen kilometrin” alueella toimii valtava määrä erilaisia palveluntarjoajia, ja elektroniikkalaitteiden ja vaatteiden osuus Yhdysvaltain verkkokaupan myynnistä oli yli 40 prosenttia vuonna 2012. Myös käsitys siitä, mikä muodostaa ”viimeisen mailin”, on laajenemassa, sillä monet logistiikka-alan toimijat väittävät, että myös se, mitä tapahtuu toimituksen alkupäässä, on osa ”viimeisen mailin” prosessia. Tällä hetkellä tämä on hämärää aluetta, mutta kun määritelmää arvioidaan uudelleen ja tarkennetaan, voimme odottaa viimeisen mailin ongelman kasvavan, kun kasvava kysyntä kuormittaa toimitusketjua aiemmassa vaiheessa. Verkkokaupan yleistyminen on muuttanut jakelualan kasvot lopullisesti, ja on löydettävä ratkaisuja, joilla voidaan vastata yleisön yhä suurempiin odotuksiin. Sähköisen kaupankäynnin maailmanlaajuinen myynti saavutti 1 biljoona dollaria vuonna 2012.

Rick Rover, Atlantassa sijaitsevan Streamlite-yhtiön toimitusratkaisujen varatoimitusjohtaja, kiteyttää ”viimeisen mailin” ongelman hyvin ytimekkäästi: ”Toimitusketju on pidentynyt kuluttajien ostotottumusten muutosten seurauksena. Kun ihmiset turvautuvat verkkoon ostaakseen kevyempiä ja edullisempia tavaroita ja tekevät niin yhä useammin, toimitusketju ulottuu postilaatikkoon asti.”

Miten teknologia voi auttaa?

Viestintäteknologiaa otetaan jatkuvasti käyttöön ”viimeisellä maililla”, jolloin kaikki tähän vaiheeseen osallistuvat osapuolet pysyvät automaattisesti ajan tasalla toimituksen edistymisestä. Monille tämä on tuttua ”Seuraa tilaustasi” -ominaisuuden kautta, joka on yleistymässä sähköisen kaupankäynnin sivustoilla, kun ne pyrkivät tarjoamaan parempaa näkyvyyttä, mikä lisää yleisön käsitystä palvelun laadusta ja yhdistää tehokkaasti teknologian ja asiakaspalvelun. Will O’Shea, 3PD:n myynti- ja markkinointipäällikkö, myöntää, että tämä on valtava parannus aiempaan käytäntöön, jolloin ”viimeinen maili oli musta aukko; siellä ei ollut viestintää”.

Toinen seurantateknologian hyöty on se, että toimituksia voidaan seurata ja sitten analysoida, jotta voidaan määrittää mahdollisimman johdonmukaiset ja ennustettavat kustannusmallit. Tämä vähentää kustannuksia tunnistamalla tehokkaimmat tavat toimittaa tavaroita ”viimeisellä maililla” ja nostamalla esiin kaikki räikeät ongelmat, jotka olisi ratkaistava. Muodostettavat kustannusmallit ovat erityisen tärkeitä, kun talous on edelleen epävakaassa tilassa.

Johtopäätöksenä

Viimeisen mailin ongelma kasvaa sähköisen kaupankäynnin kasvun myötä, ja vaikka teknologia tarjoaa parempia seurantajärjestelmiä ja analyysityökaluja, joiden avulla toimitusprosessi voidaan optimoida, verkkokaupan vähittäismyynnin ennustetaan vuonna 2017 kaksinkertaistuvan vuoteen 2012 verrattuna, ja sen arvioidaan olevan peräti 434,2 miljardia dollaria. Logistikkojen on kohdattava tämä ongelma suoraan ja tarjottava kestäviä ratkaisuja, jotka kestävät tulevina vuosina odotettavissa olevan kysynnän.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.