Problemet med den sista milen inom logistiken är inget nytt, men det har ökat exponentiellt i storlek och omfattning i och med den växande detaljhandelssektorn på nätet.

Den metaforiska termen ”sista milen” syftade ursprungligen på de svårigheter som telekommunikationsleverantörer möter när de ska ansluta hemmen till det lokala nätverkshubben, men har sedan dess antagits av logistiksektorn för att beskriva det sista ledet i leveranskedjan. Denna sista sträcka är ofta den minst effektiva länken i leveranskedjan och utgör upp till 28 procent av den totala kostnaden för leveransen. Problemet med den sista milen omfattar också de utmaningar som finns vid leverans av varor till stadsområden där det centrala affärsdistriktets liv och rörelse bidrar till trafikstockningar och kan leda till säkerhetsproblem.

Hur problematisk kan den sista milen vara?

Det finns logistiska utmaningar som man måste ta itu med i varje länk i försörjningskedjan, men den sista milen kan vara särskilt knepig. En av de viktigaste egenskaperna hos den sista milen som skiljer den från andra transportsträckor är hemleveransaspekten, som kräver vad som i allmänhet är den enda kontakten mellan leverantören och konsumenten. Det är här som man måste vara mest försiktig. Skador på kundens egendom måste undvikas till varje pris och ett trevligt sätt måste upprätthållas. Den person som levererar varorna representerar inte bara det företag som han eller hon arbetar för, utan alla de företag som har bidragit under hela leveranskedjan.

Föreställningen om vad som faktiskt utgör den ”sista milen” genomgår också en snabb förändring eftersom leveranser från företag till konsument har expanderat långt bortom det som traditionellt sett var begränsat till tunga varor och varor av högt värde. I dag består den ”sista milen” av ett stort antal olika leverantörer, där elektroniska apparater och kläder utgjorde över 40 procent av den amerikanska e-handelsförsäljningen 2012. Uppfattningen om vad som utgör den ”sista milen” utvidgas också, eftersom många inom logistiken hävdar att det som sker uppströms från leveransen också är en del av den ”sista milen”-processen. För närvarande är detta ett oklart område, men i takt med att definitionen omvärderas och förfinas ytterligare kan vi förvänta oss att problemet med den sista milen kommer att växa i takt med att den ökande efterfrågan belastar försörjningskedjan i ett tidigare skede. Leveransbranschen har för alltid förändrats i och med ökningen av detaljhandeln på nätet, och lösningar måste hittas för att möta vad som bara kommer att bli högre förväntningar från allmänheten. Den globala försäljningen för e-handel nådde 1 biljon dollar 2012.

Rick Rover, Senior Vice President of Operations för Streamlite, ett Atlanta-baserat företag för leveranslösningar, sammanfattar problemet med den sista milen på ett mycket kortfattat sätt: ”Leveranskedjan har förlängts till följd av förändringar i konsumenternas köpmönster. I takt med att människor vänder sig till webben för att köpa lättare och billigare varor, och gör det oftare, sträcker sig leveranskedjan ända fram till brevlådan.”

Hur kan tekniken hjälpa till?

Teknik för kommunikation införs ständigt i den sista kilometern, vilket gör att de olika parter som är inblandade i detta skede hålls automatiskt uppdaterade om hur leveransen framskrider. Många känner till detta genom funktionen ”Spåra din beställning”, som blir allt vanligare på e-handelswebbplatser eftersom de försöker ge större synlighet, vilket bidrar till allmänhetens uppfattning om tjänsternas kvalitet och effektivt kombinerar teknik och kundservice. Will O’Shea, försäljnings- och marknadschef för 3PD, medger att detta är en stor förbättring jämfört med tidigare praxis, då ”den sista milen var ett svart hål; det fanns ingen kommunikation där”.

En annan fördel med spårningsteknik är att leveranserna kan övervakas och sedan analyseras så att de mest konsekventa och förutsägbara kostnadsmodellerna kan fastställas. Detta minskar kostnaderna genom att man identifierar det mest effektiva sättet att leverera varor på den ”sista milen” och lyfter fram eventuella uppenbara problem som bör lösas. De kostnadsmodeller som kan formuleras är särskilt viktiga när ekonomin fortfarande befinner sig i ett bräckligt tillstånd.

Slutsats

Problemet med den sista milen växer i takt med att försäljningen inom e-handeln ökar kraftigt, och även om tekniken erbjuder bättre spårningssystem och analysverktyg som kan optimera leveransprocessen, beräknas detaljhandelsförsäljningen på nätet 2017 vara dubbelt så stor som 2012, med hela 434,2 miljarder dollar. Logistikerna måste ta itu med detta problem direkt och tillhandahålla hållbara lösningar som kan stå emot den efterfrågan som vi kan förvänta oss att se under de kommande åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.