hacktivism

Hacktivism är en handling där man missbrukar ett datorsystem eller nätverk av socialt eller politiskt motiverade skäl. Personer som utför hacktivism kallas hacktivister. Hacktivism syftar […]

Konkrementer (konjunktival lithiasis)

Ätiologi Konjunktivala epitelinklusionscystor som innehåller epitel- och keratinrester, ibland med sekundär förkalkning Predisponerande faktorer Högfrekvent, Särskilt över 50 års ålder (prevalens i den oftalmologiska öppenvårdspopulationen […]

Little Walter

Vem är kungen av alla efterkrigstidens bluesharpister, Chicago-divisionen eller inte? Den virtuosa Little Walter, utan ett enda tvivel. Den eldiga munspelstrollkarlen tog den ödmjuka munspelsplattan […]