Home

St Theresa Parishs uppdrag är att dela Kristus med andra genom sakramenten, utbildning, bön och service. Reservering krävs för alla askonsdagsliturgier.Anmäl dig på: https://sttheresachurch.org/mass-reservations-ash-wednesday/ Välkommen […]

Förben

Förbenets utveckling kan kännetecknas av många tendenser. Antalet fingrar, deras egenskaper samt formen och inriktningen av radius, ulna och humerus har haft stora evolutionära konsekvenser. […]