Q: Din artikel om “masthead” rejser et interessant spørgsmål: Hvad med det maritime udtryk “head” som et sted for afføring?

A: Da ordet “head” først blev brugt i nautisk forstand tilbage i angelsaksisk tid (stavet heafod på oldengelsk), henviste det til et skibs galionsfigur.

I 1400-tallet blev udtrykket “head” eller “boat head” brugt til at henvise til forsiden eller stævnen på et skib, en båd eller et andet fartøj, ifølge Oxford English Dictionary.

Så hvordan kom ordet “head” til at betyde et toilet på et skib? Det har du sikkert regnet ud efterhånden. Udtrykket henviste til et toilet i stævnen af et fartøj.

Det tidligste eksempel på denne brug i OED er fra A Cruising Voyage Round the World, en bog fra 1712 af den engelske søkaptajn Woodes Rogers: “He begg’d to go into the Head to ease himself.”

Og her er et citat fra The Adventures of Roderick Random, en roman af Tobias Smollett fra 1748: “The madman … took an opportunity, while the centinel attended him at the head, to leap over-board.”

Det seneste eksempel på brugen i OED er fra The Last Heathen (2004), Charles Montgomerys erindringsbog om en rejse til Melanesien for at se det område, der blev besøgt af hans missionerende tipoldefar i det 19. århundrede:

“Gulvet var en glat pasta af olie, spyt, knuste insekter og en foruroligende gylle, der sivede fra skibets hoved.”

Kig i vores bøger om det engelske sprog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.