KRYPTOMARKNADER OCH DROGKONSUMTIONENS FRAMTID

För närvarande har marknaden anpassats genom kryptomarknader, eftersom tillsynsverksamheten har inriktats på olagliga apotek på nätet. Kryptomarknader är onlineplatser för köp av narkotika (och annan smuggling) som skyddas av teknik som möjliggör anonym kommunikation (t.ex. Tor-programvaran, Seattle, WA) och som använder en valuta som är utformad för att vara svår att spåra (t.ex. kryptovalutor som Bitcoin). Dessa marknader har ofta fullt utvecklade system för kundåterkoppling och tvistlösning. Även om olagliga onlineapotek handlade med läkemedel erbjuder kryptomarknader tillgång till ett bredare utbud av droger, inklusive cannabisprodukter, 3,4-metylendioxymetamfetamin (MDMA), kokain och amfetamin.

Vad innebär kryptomarknader för den framtida narkotikaanvändningen? I en nyligen genomförd granskning hävdade Aldridge et al.5 att kryptomarknader skulle kunna öka förekomsten av narkotikamissbruk på tre sätt: (1) genom att ge tillgång till droger för kunder som inte skulle kunna få tillgång till dem i sitt eget närområde, (2) genom att ge tillgång till droger för kunder som annars inte skulle köpa dem offline, och (3) genom att underlätta grossistköp på kryptomarknaden för offlinehandlare, vilket leder till ökad lokal tillgänglighet. Kryptomarknaderna kan dock också ge fördelar, med preliminära bevis som tyder på en högre renhet hos de droger som erhålls på kryptomarknaden i förhållande till dem som erhålls offline (vilket möjligen kan bero på att säljarna pressas att sälja produkter med hög renhet eftersom systemen kan spåra och rapportera kundernas återkoppling).5 Med tanke på transaktionernas anonymitet kan hotet om våld minskas markant på kryptomarknaden jämfört med offline-transaktioner, även om detta åtminstone delvis kan uppvägas av den ökade risken för att betala för droger som man inte erhåller. Med tanke på att människor kommer att fortsätta att köpa droger kan kryptomarknader erbjuda flera personliga och folkhälsofördelar jämfört med offline-köp.

När vi står inför en ny plats för olaglig narkotikaförsäljning är vår impuls att fokusera på brottsbekämpning. Det har faktiskt förekommit storskaliga operationer mot kryptomarknader, men uppgifter tyder på att effekterna bara är tillfälliga.6 Vad händer om vi ändrar vårt tillvägagångssätt?

Då fysiska narkotikamarknader vanligtvis är dolda, vilket gör det svårt att ingripa på försäljningsstället, är digitala narkotikamarknader ofta öppna och allmänt tillgängliga för allmänheten. Tänk om vi kunde utnyttja dessa platser för att främja hälsa? Interventioner skulle kunna sända hälsoinriktade budskap eller till och med koppla samman blivande kunder med resurser, t.ex. råd eller tjänster för skadereduktion eller till och med behandling av missbruksproblem. En del av detta arbete pågår redan; 2014 införde till exempel en spansk icke-statlig organisation en tjänst för testning av drogernas innehåll och renhet riktad till personer som använder kryptomarknader.7 Det behövs forskning för att vidareutveckla och testa effektiviteten hos sådana interventioner och för att identifiera hur de bäst ska genomföras och skalas upp.

Historiskt sett har andelen personer som skaffar droger via internet varit liten, men den kommer med största sannolikhet att öka. Vi har bara börjat förstå riskerna och fördelarna med denna förändring. Narkotikahandel på nätet och sociala medier erbjuder aldrig tidigare skådade möjligheter att förstå och kvantifiera narkotikamarknaderna samt beteendet och de sociala nätverken hos människor som använder narkotika. Analytiska tekniker som den som beskrivs av Mackey et al. är användbara för att utvinna enorma mängder data för att göra allting begripligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.