KRYPTOMARKETY I PRZYSZŁOŚĆ UŻYWANIA NARKOTYKÓW

Obecnie, ponieważ działania organów ścigania zostały wymierzone w nielegalne apteki internetowe, rynek dostosował się, mianowicie poprzez kryptomarkety. Rynki kryptowalutowe to internetowe miejsca zakupu narkotyków (i innej kontrabandy) chronione technologią umożliwiającą anonimową komunikację (np. oprogramowanie Tor, Seattle, WA) i wykorzystujące walutę, która ma być trudna do wyśledzenia (tj. kryptowaluty takie jak Bitcoin). Rynki te często mają w pełni rozwinięte systemy informacji zwrotnej od klientów i rozstrzygania sporów. Chociaż nielegalne apteki internetowe handlowały produktami farmaceutycznymi, rynki kryptowalut oferują dostęp do szerszej gamy narkotyków, w tym produktów z konopi indyjskich, 3,4-metylenodioksymetamfetaminy (MDMA), kokainy i amfetaminy.

Co oznaczają rynki kryptowalut dla przyszłości używania narkotyków? W niedawno opublikowanym przeglądzie Aldridge i in.5 stwierdzili, że kryptomarkety mogą zwiększyć rozpowszechnienie używania narkotyków na trzy sposoby: (1) poprzez zapewnienie dostępu do narkotyków klientom, którzy nie mieliby do nich dostępu w swoich własnych dzielnicach, (2) poprzez zapewnienie dostępu do narkotyków klientom, którzy w przeciwnym razie nie kupiliby ich offline, oraz (3) poprzez ułatwienie hurtowych zakupów na kryptomarketach przez dilerów offline, co prowadzi do zwiększenia lokalnej dostępności. Jednak rynki kryptowalut mogą również przynosić korzyści, przy czym wstępne dowody wskazują na wyższą czystość narkotyków uzyskanych na rynku kryptowalut w porównaniu z tymi uzyskanymi offline (być może wynika to z nacisku na sprzedawców, aby sprzedawali produkty o wysokiej czystości, ponieważ systemy mogą śledzić i zgłaszać opinie klientów).5 Biorąc pod uwagę anonimowość transakcji, zagrożenie przemocą może być znacznie zmniejszone w przypadku rynku kryptowalut w porównaniu z transakcjami offline, chociaż może to być zrównoważone przynajmniej częściowo przez zwiększone ryzyko płacenia za narkotyki, których nie otrzymano. Biorąc pod uwagę, że ludzie nadal będą kupować narkotyki, kryptomarkety mogą oferować kilka osobistych i publicznych korzyści zdrowotnych w porównaniu z zakupami offline.

W obliczu pojawiającego się miejsca nielegalnej sprzedaży narkotyków, naszym impulsem jest skupienie się na egzekwowaniu prawa. Rzeczywiście, przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę operacje przeciwko rynkom kryptowalut, ale dane sugerują, że efekty są tylko tymczasowe.6 A gdybyśmy zmienili nasze podejście?

O ile fizyczne rynki narkotyków są zazwyczaj ukryte, co utrudnia interwencję w punkcie sprzedaży, o tyle cyfrowe rynki narkotyków są często otwarte i szeroko dostępne dla społeczeństwa. Co by się stało, gdybyśmy mogli wykorzystać te miejsca do promowania zdrowia? Interwencje mogłyby potencjalnie polegać na nadawaniu komunikatów prozdrowotnych lub nawet na łączeniu przyszłych klientów z takimi zasobami, jak porady i usługi w zakresie redukcji szkód, a nawet leczenie zaburzeń związanych z używaniem substancji. Niektóre z tych prac już trwają; na przykład w 2014 r. hiszpańska organizacja pozarządowa wdrożyła usługę testowania zawartości i czystości narkotyków skierowaną do osób korzystających z kryptomarketów.7 Potrzebne są badania, aby dalej rozwijać i testować skuteczność takich interwencji oraz określić, jak najlepiej je wdrożyć i skalować.

Historycznie odsetek osób zdobywających narkotyki przez Internet był niewielki, ale prawie na pewno będzie rósł. Dopiero zaczynamy rozumieć zagrożenia i korzyści wynikające z tej zmiany. Internetowy handel narkotykami i media społecznościowe oferują bezprecedensowe możliwości zrozumienia i ilościowego ujęcia rynków narkotykowych, a także zachowań i sieci społecznych osób zażywających narkotyki. Techniki analityczne, takie jak ta opisana przez Mackeya i in. są przydatne w eksploracji ogromnych ilości danych, aby nadać temu wszystkiemu sens.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.