CRYPTOMARKEDER OG FREMTIDEN FOR DRUGBRUG

Da håndhævelsesaktiviteterne har været rettet mod ulovlige onlineapoteker, har markedet i øjeblikket tilpasset sig, nemlig gennem kryptomarkeder. Kryptomarkeder er onlinemuligheder for køb af narkotika (og anden smuglergods), der er beskyttet af teknologi, der muliggør anonym kommunikation (f.eks. Tor-software, Seattle, WA), og som anvender valuta, der er designet til at være vanskelig at spore (dvs. kryptovalutaer som f.eks. Bitcoin). Disse markeder har ofte fuldt udviklede systemer for kundefeedback og tvistbilæggelse. Selv om ulovlige onlineapoteker handlede med lægemidler, giver kryptomarkederne adgang til en bredere vifte af stoffer, herunder cannabisprodukter, 3,4-methylendioxymethamfetamin (MDMA), kokain og amfetamin.

Hvad betyder kryptomarkederne for den fremtidige brug af stoffer? I en nylig gennemgang argumenterede Aldridge et al.5 for, at kryptomarkeder kunne øge prævalensen af stofbrug på tre måder: (1) ved at give adgang til stoffer til kunder, som ikke kunne få adgang til dem i deres eget nabolag, (2) ved at give adgang til stoffer til kunder, som ellers ikke ville købe dem offline, og (3) ved at lette offline-forhandleres køb af stoffer på kryptomarkederne i engros, hvilket fører til øget lokal tilgængelighed. Kryptomarkeder kan dog også give fordele, idet foreløbige beviser tyder på, at stoffer, der købes på kryptomarkeder, har en højere renhed end stoffer, der købes offline (muligvis som følge af pres på sælgerne for at sælge produkter med høj renhed, fordi systemerne kan spore og rapportere kundefeedback).5 I betragtning af transaktionernes anonymitet kan truslen om vold være markant mindre med kryptomarkeder sammenlignet med offline-transaktioner, selv om dette i det mindste delvist kan opvejes af en øget risiko for at betale for stoffer, der ikke er modtaget. I betragtning af, at folk fortsat vil købe narkotika, kan kryptomarkeder tilbyde flere personlige og folkesundhedsmæssige fordele i forhold til offline-køb.

Når vi står over for et nyt sted for salg af ulovlige stoffer, er vores impuls at fokusere på retshåndhævelse. Der har faktisk været storstilede operationer mod kryptomarkeder, men data tyder på, at virkningerne kun er midlertidige.6 Hvad hvis vi ændrede vores tilgang?

Mens fysiske narkotikamarkeder typisk er skjulte, hvilket gør det vanskeligt at gribe ind på salgsstedet, er digitale narkotikamarkeder ofte åbne og bredt tilgængelige for offentligheden. Hvad hvis vi kunne udnytte disse steder til at fremme sundheden? Indgreb kunne potentielt udsende sundhedsorienterede budskaber eller endda forbinde kommende kunder med ressourcer som f.eks. rådgivning eller tjenester til skadesreduktion eller endda behandling af stofmisbrugsproblemer. Noget af dette arbejde er allerede i gang; f.eks. implementerede en spansk ikke-statslig organisation i 2014 en tjeneste til testning af narkotikaindhold og renhed rettet mod folk, der bruger kryptomarkeder.7 Der er behov for forskning for yderligere at udvikle og teste effektiviteten af sådanne interventioner og identificere, hvordan de bedst kan implementeres og skaleres.

Historisk set har andelen af mennesker, der skaffer sig narkotika via internettet, været lille, men den vil næsten helt sikkert vokse. Vi er kun lige begyndt at forstå farerne og fordelene ved dette skift. Onlinehandel med narkotika og sociale medier giver hidtil usete muligheder for at forstå og kvantificere narkotikamarkederne samt adfærden og de sociale netværk af mennesker, der bruger narkotika. Analytiske teknikker som den, der er beskrevet af Mackey et al., er nyttige til at udvinde store datamængder for at finde mening i det hele.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.