Att vara forskare kan vara ett märkligt jobb. Som de dagar då ditt arbete innebär att föra in den artificiellt uppblåsta penisen från en död delfin i den nyligen tinade slidan från en annan död delfin, allt i en datortomograf.

I ny forskning som presenterades igår (23 april) vid årsmötet för American Association of Anatomists i Chicago, gjorde forskarna just detta i strävan efter att få en bättre förståelse för hur manlig och kvinnlig anatomi samutvecklas.

”Man vet en hel del om manliga fortplantningsorgan”, säger Dara Orbach, postdoktor vid Dalhousie University i Nova Scotia och forskningsassistent vid Mount Holyoke College i Massachusetts. ”Det har gjorts ganska lite forskning om kvinnliga könsorgan, jämförelsevis.”

Sex och död

På senare tid, sade Orbach, har forskarna i allt högre grad kommit till insikt om att penis bara är halva sanningen. Ett nytt område med fokus på ”copulatory fit” – hur könsorganen passar ihop och påverkar varandras utveckling – har vuxit fram. Men det mesta av forskningen har gällt små insekter och andra leddjur, som är lätta att studera eftersom forskarna kan frysa in dem i flytande kväve medan insekterna parar sig.

Det är ”helt omöjligt för större djur”, säger Orbach till Live Science.

Marinodäggdjur i synnerhet är kända för sina snirkliga, kurviga vaginor. Valar, delfiner och andra marina däggdjur måste också klara av sex medan de flyter i vatten, och de måste hålla havsvatten borta från livmodern. Orbach och hennes kollegor ville förstå hur sälar, tumlare och valar klarar det.

Forskarna tog bort könsorganen från flasknosdelfiner (Tursiops truncates), vanliga delfiner (Delphinus delphis), tumlare (Phocoena phocoena) och hamnsälar (Phoca vitulina) som hade dött av naturliga orsaker. De skapade avgjutningar av vaginorna med kisel så att de kunde förstå dess form. Sedan frös de in själva vaginalvävnaden och tinade upp den och färgade den med jod precis före experimenten. Peniserna pumpades fulla med saltlösning med hjälp av en kväveluftpump och lades sedan i formalin för att ”fixera” dem i upprätt läge. Penisen fördes sedan in i de tinade vaginorna. Båda uppsättningarna av könsorgan skannades sedan med datortomografi (CT) forskarna kunde se hur de passade ihop.

En bra passform

Forskarna avslöjade sina resultat endast för flasknosdelfinerna vid konferensen i Chicago; forskningen har ännu inte publicerats, sade Orbach, så de offentliggör ännu inte sina fullständiga resultat. Men bilderna avslöjade att flasknosdelfinens penis måste navigera runt honans vaginala veck för att lyckas med inseminationen, rapporterade Orbach och hennes kollega, Patricia Brennan, från Mount Holyoke College. Diane Kelly från University of Massachusetts Amherst och Mauricio Solano från Tufts University samarbetade också i arbetet.

”Vi tror att placeringen av hanarnas och honornas kroppar är enormt viktig när det gäller hur stor del av befruktningen som lyckas”, sade Orbach. En hona kan kanske påverka om en hane inseminerar henne helt enkelt genom att flytta sin kroppsposition något så att hans penis inte tränger in utanför de labyrintiska kurvorna i hennes vagina.

Vissa arter verkar vara mer samarbetsvilliga än andra, anatomiskt sett, sade Orbach. Vaginans form, och därmed hur lätt det är att kopulera, varierar dramatiskt mellan de studerade djuren.

”Det som var överraskande är att det verkar som om det hos vissa av arterna verkar vara mer konkurrenskraftigt, medan det hos andra arter verkar vara mer samarbetsinriktat”, sade Orbach.

Originalartikeln på Live Science.

Renoverade nyheter

{{ articleName }}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.