Retten til at fratrække pendlingsudgifter fra indkomstskattegrundlaget har jævnligt været til debat i de seneste årtier. Denne artikel giver for første gang et indblik i omfanget af virkningerne af denne form for pendlertilskud under forskellige finansieringsordninger. De økonomiske og rumlige virkninger beregnes ved at anvende en rumlig CGE-metode, der er kalibreret til et tysk byområde. Resultaterne tyder på, at virkningerne på byspredning, der er kendetegnet ved forstadsdannelse, rumlig udvidelse af byen og stigende pendlingsafstand, er overraskende små. Med hensyn til velfærd fandt vi, at det nuværende niveau for skattefradrag i Tyskland er for lavt for så vidt angår indkomstskattefinansiering. Hvis man overvejer yderligere ændringer i skattesystemet, kan velfærden forbedres betydeligt ved at hæve skattefradragene over dette niveau. Det drejer sig især om en skattestruktur, hvor energiafgifter bruges til at gøre det mindre attraktivt at rejse i bil, og hvor skattefradrag bruges til at mindske den negative virkning af afgifter på arbejdsudbuddet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.