Het verlenen van het recht op aftrek van kosten voor woon-werkverkeer van de inkomstenbelastinggrondslag is de laatste decennia regelmatig onderwerp van discussie geweest. Dit document geeft voor het eerst inzicht in de omvang van de effecten van dit soort subsidie voor woon-werkverkeer onder verschillende financieringsregelingen. De economische en ruimtelijke effecten worden berekend aan de hand van een ruimtelijke CGE-benadering die is gekalibreerd voor een Duits stedelijk gebied. De bevindingen suggereren dat de effecten op de ongebreidelde stadsuitbreiding, die gekenmerkt wordt door suburbanisatie, ruimtelijke uitbreiding van de stad en toenemende afstand tussen woon-werkverkeer, verrassend klein zijn. Wat de welvaart betreft, hebben wij vastgesteld dat het huidige niveau van belastingaftrek in Duitsland te laag is voor de financiering van de inkomstenbelasting. Als men verdere wijzigingen in het belastingstelsel overweegt, kan de welvaart aanzienlijk worden verbeterd door de belastingaftrek boven dat niveau te verhogen. Het gaat dan met name om een belastingstructuur waarbij energiebelastingen worden gebruikt om het reizen per auto minder aantrekkelijk te maken en belastingaftrek wordt gebruikt om het negatieve effect van belastingen op het arbeidsaanbod te verminderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.