Granting the right to deduct commuting expenses from the income tax base has regularly been under debate during the last decades. Niniejszy artykuł po raz pierwszy dostarcza wglądu w wielkość efektów tego rodzaju dotacji na dojazdy do pracy w różnych systemach finansowania. Efekty ekonomiczne i przestrzenne są obliczane poprzez zastosowanie przestrzennego podejścia CGE skalibrowanego dla niemieckiego obszaru miejskiego. Wyniki sugerują, że wpływ na niekontrolowany rozwój miast, charakteryzujący się suburbanizacją, ekspansją przestrzenną miasta i wzrostem odległości dojazdów do pracy jest zaskakująco mały. W odniesieniu do dobrobytu, stwierdziliśmy, że obecny poziom odliczeń podatkowych w Niemczech jest zbyt niski w przypadku finansowania podatku dochodowego. Jeśli rozważyć dalsze zmiany w systemie podatkowym, dobrobyt może zostać znacznie zwiększony poprzez podniesienie odliczeń podatkowych powyżej tego poziomu. W szczególności dotyczy to struktury podatkowej, w której podatki energetyczne są wykorzystywane do zmniejszenia atrakcyjności podróżowania samochodem, a ulgi podatkowe są wykorzystywane do zmniejszenia negatywnego wpływu podatków na podaż pracy.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.