Q: Váš článek o „hlavě stěžně“ vyvolává zajímavou otázku: jak je to s námořním termínem „hlava“ jako místem pro vyměšování?

A: Když bylo slovo „hlava“ poprvé použito v námořním významu již v anglosaských dobách (ve staré angličtině se psalo heafod), označovalo hlavici lodi.

Podle Oxfordského slovníku angličtiny se výraz „head“ nebo „boat head“ používal pro označení přední části nebo přídě lodi, člunu nebo jiného plavidla.

Jak tedy slovo „head“ vzniklo ve významu záchod na lodi? Na to už jste asi přišli. Výraz označoval toaletu na přídi lodi.

Nejstarší příklad tohoto použití v OED pochází z knihy A Cruising Voyage Round the World (Plavba kolem světa), kterou v roce 1712 napsal anglický námořní kapitán Woodes Rogers: „A zde je citace z románu The Adventures of Roderick Random (Dobrodružství Rodericka Randoma) od Tobiase Smolletta z roku 1748: „The madman … took an opportunity, while the centinel attended him at the head, to jump over-board.“

Nejnovější příklad užití v OED je z knihy The Last Heathen (2004), memoárů Charlese Montgomeryho o cestě do Melanésie za poznáním oblasti, kterou v 19. století navštívil jeho pradědeček misionář:

„Podlaha byla kluzká pasta z oleje, slin, rozdrceného hmyzu a znepokojivé kaše, která vytékala z čela lodi.“

Podívejte se na naše knihy o angličtině

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.