Sarah Noel, MS, LMHC: Je zcela normální být nervózní ze zahájení terapie, zejména pokud jste se nikdy předtím terapii nevěnovali. Koneckonců cokoli nového a neznámého může vyvolávat obavy.

Velmi často se stává, že když lidé přicházejí na terapii, je to proto, že se již delší dobu potýkají s určitým problémem nebo skupinou problémů a nedaří se jim dospět k nějakému trvalému nebo smysluplnému řešení. To může vyvolat frustraci a dokonce i zoufalství. Může to také vést k tomu, že lidé začnou pochybovat jak o své schopnosti řešit svůj problém (problémy), tak o samotné možnosti, že problém (problémy) lze vyřešit. V době, kdy se někdo rozhodne zahájit terapii, se tak může kromě problému, který původně vyvolal potřebu terapie, potýkat i s beznadějí. To způsobuje, že začátek terapie je obzvlášť nabitý.

Dobrá zpráva je, že neexistuje nic, o čem by se na terapii nedalo mluvit. Pokud tedy začínáte terapii a cítíte z ní opravdu úzkost, promluvte si o této úzkosti se svým terapeutem. Terapeut vám bude moci pomoci tuto úzkost prozkoumat a odhalit některé obavy a strachy, které jsou jejím základem. Možná vás zajímá, jak terapie funguje a proč vám pomůže, když jiné věci, které jste vyzkoušeli, nepomohly. Možná vás také bude zajímat, jaké zkušenosti a vzdělání má váš terapeut v práci s lidmi s takovými problémy, s jakými přicházíte na terapii. Vyjádření těchto a případných dalších obav vám poskytne příležitost dozvědět se více o terapii, o tom, jak funguje, a o zkušenostech a přístupu vašeho terapeuta k této práci.

Získání představy o tom, co můžete v terapii očekávat, pravděpodobně pomůže snížit vaši úzkost. Kromě toho to může být také bezpečný, neohrožující způsob, jak začít budovat pevný terapeutický vztah, který vám umožní řešit problém(y), který(é) vás k terapii přivedl(y).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.