KRYPTOMARKETY A BUDOUCNOST UŽÍVÁNÍ DROG

V současné době se trh přizpůsobil, a to prostřednictvím kryptomarketů, protože aktivity v oblasti vymáhání práva se zaměřily na nelegální online lékárny. Kryptomarkety jsou online místa pro nákup drog (a dalšího kontrabandu) chráněná technologií umožňující anonymní komunikaci (např. software Tor, Seattle, WA) a používající měnu navrženou tak, aby ji bylo obtížné vystopovat (tj. kryptoměny, jako je Bitcoin). Tyto trhy mají často plně rozvinuté systémy zpětné vazby od zákazníků a řešení sporů. Ačkoli se v nelegálních online lékárnách obchoduje s léčivy, kryptomarkety nabízejí přístup k širšímu spektru drog, včetně produktů z konopí, 3,4-methylendioxymetamfetaminu (MDMA), kokainu a amfetaminů.

Co znamenají kryptomarkety pro budoucnost užívání drog? Aldridge a kol.5 v nedávném přehledu tvrdí, že kryptomarkety by mohly zvýšit prevalenci užívání drog třemi způsoby: (1) poskytnutím přístupu k drogám zákazníkům, kteří by se k nim nemohli dostat ve svém okolí, (2) poskytnutím přístupu k drogám zákazníkům, kteří by si je jinak nekoupili offline, a (3) usnadněním velkoobchodních nákupů na kryptomarketech offline dealery, což povede ke zvýšení místní dostupnosti. Kryptomarkety však mohou přinášet i výhody, přičemž předběžné důkazy naznačují vyšší čistotu drog získaných na kryptomarketu ve srovnání s drogami získanými offline (možná v důsledku tlaku na prodejce, aby prodávali produkty s vysokou čistotou, protože systémy mohou sledovat a hlásit zpětnou vazbu od zákazníků).5 Vzhledem k anonymitě transakcí může být hrozba násilí na kryptomarketu ve srovnání s offline transakcemi výrazně nižší, i když to může být alespoň částečně kompenzováno zvýšeným rizikem placení za neobdržené drogy. Vzhledem k tomu, že lidé budou i nadále nakupovat drogy, mohou kryptomarkety oproti offline nákupům nabízet několik osobních výhod a výhod pro veřejné zdraví.

Když čelíme nově vznikajícímu místu prodeje nelegálních drog, naším impulsem je zaměřit se na prosazování práva. Proti kryptotrhu byly skutečně podniknuty rozsáhlé operace, ale údaje naznačují, že jejich účinky jsou pouze dočasné.6 Co kdybychom svůj přístup změnili?

Zatímco fyzické drogové trhy jsou obvykle skryté, takže je obtížné zasáhnout v místě prodeje, digitální drogové trhy jsou často otevřené a široce přístupné veřejnosti. Co kdybychom mohli tato místa využít k podpoře zdraví? Intervence by mohly potenciálně vysílat zdravotně orientovaná sdělení nebo dokonce propojit budoucí zákazníky se zdroji, jako je poradenství či služby v oblasti snižování škod nebo dokonce léčba poruch způsobených užíváním návykových látek. Některé z těchto aktivit již probíhají; například v roce 2014 zavedla španělská nevládní organizace službu testování obsahu a čistoty drog zaměřenou na lidi využívající kryptomarkety.7 K dalšímu rozvoji a testování účinnosti takových intervencí a k určení, jak je nejlépe implementovat a rozšířit, je zapotřebí výzkum.

Historicky je podíl lidí, kteří si obstarávají drogy prostřednictvím internetu, malý, ale téměř jistě poroste. Teprve začínáme chápat nebezpečí a přínosy tohoto posunu. Internetový obchod s drogami a sociální média nabízejí bezprecedentní možnosti, jak pochopit a kvantifikovat drogové trhy i chování a sociální sítě lidí, kteří drogy užívají. Analytické techniky, jako je ta, kterou popsali Mackey a kol. jsou užitečné pro vytěžování obrovského množství dat, aby to všechno dávalo smysl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.