HomeGlossar

Transaktioner per sekund (TPS)

Nybörjare

I samband med blockkedjor avser transaktioner per sekund (TPS) det antal transaktioner som ett nätverk kan behandla varje sekund.

Den ungefärliga genomsnittliga TPS för Bitcoin-blockkedjan är cirka 5 – även om detta kan variera ibland. Ethereum kan däremot hantera ungefär dubbelt så mycket.

Utvecklingen av teknik som ökar blockkedjornas transaktionshastighet har varit ett viktigt forskningsområde under åren. Dessa decentraliserade nätverk innebär helt nya utmaningar när det gäller deras förmåga att skala för ökad efterfrågan.

Denna utmaning handlar inte enbart om att öka TPS. Centraliserade databaser kan redan hantera tusentals transaktioner per sekund. VISA, till exempel, hanterar cirka 1 500-2000 transaktioner per sekund. Så varför inte bara använda dessa lösningar? Tja, huvudproblemet är att Bitcoin, Ethereum och andra blockkedjor syftar till att konkurrera med detta samtidigt som de upprätthåller en hög grad av decentralisering.

Decentralisering sker på bekostnad av prestanda och säkerhet. Så dessa skalbarhetslösningar måste inte bara öka nätverkets prestanda utan samtidigt också bibehålla alla andra önskvärda egenskaper hos blockkedjor. Annars är blockchain egentligen inget annat än en ineffektiv databas.

Det är viktigt att notera att om en blockchain har hög TPS är den inte nödvändigtvis överlägsen andra blockchains med lägre TPS. Många blockkedjeprojekt skryter om sina höga TPS-tal. Det är dock nästan säkert att en sådan prestanda har uppnåtts genom att offra andra viktiga aspekter av nätverket. Bitcoin har till exempel vid varje given tidpunkt tusentals noder fördelade över hela världen som kör Bitcoin-programvaran. En blockkedja med endast 10-20 noder skulle lätt kunna överträffa Bitcoin, men den skulle knappast kunna kallas decentraliserad eller ens distribuerad.

Om du vill göra en djupare djupdykning i ämnet, kolla in Blockchain Scalability – Sidechains and Payment Channels.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.