Body branding håller snabbt på att bli ett alternativ för människor som är uttråkade av tatuering. Ett växande antal tatuerare erbjuder nu denna form av ärrbildning vid sidan av sina vanliga tjänster. I Storbritannien presenterade TV-bolaget Channel 4 nyligen branding i en serie Body Mods på nätet.

De flesta människor antar förnuftigt att om en vuxen person ger sitt samtycke till ett kosmetiskt ingrepp som skulle kunna leda till kroppsskada eller sårande, skulle detta samtycke göra handlingen laglig. Men när det gäller kroppsmodifiering är lagen faktiskt långt ifrån klar.

Och i takt med att branding blir mer populärt kan vi få se rättsfall mot de personer som brandar kunderna – även om de har blivit ombedda att göra det.

Branding innebär att man bränner huden med varma eller kalla instrument för att skapa en permanent design. Även om det visuella resultatet kan jämföras med en tatuering är processen för att faktiskt framställa ett märke helt annorlunda – vilket gör det till en juridisk gråzon.

Detta blev klart för första gången redan 1997, när en man dömdes för grov kroppsskada för att ha brännmärkt bokstaven W på sin frus rumpa med en varm kniv på hennes begäran. När hon några dagar senare sökte läkarvård anmälde den undersökande läkaren skadan till polisen.

Men när fallet överklagades intog domaren en praktisk hållning och beslutade att mannen bara hjälpte sin fru med ”en personlig utsmyckning” som liknar en tatuering.

Detta beslut fattades efter ett ökänt fall från 1993. I detta dömdes en grupp människor för kroppsskada efter att frivilligt ha deltagit i sadomasochistiska aktiviteter, inklusive piskning, misshandel av könsorganen (inklusive applicering av hett vax och sandpapper), rituell misshandel och brännmärkning.

När man prövade ett överklagande av domarna var majoriteten i House of Lords tydlig: samtycke förnekar inte ansvar när kroppsskada eller allvarligare skada var avsedd eller orsakad.

Men fallet gav ett visst handlingsutrymme när det gäller skador som uppkommit i samband med andra socialt acceptabla aktiviteter. Det beslutades att samtycke förnekar straffrättsligt ansvar för skador som uppkommit i samband med sport, kirurgi, rituell (manlig) omskärelse, grov hästlek samt tatuering och öronpiercing.

Och. Danielle_Blue

Branding är anmärkningsvärt frånvarande på listan. Vid den tidpunkten var det kanske inte ett problem, men det lämnar oss nu med en lucka. Praktiken är inte samma sak som tatuering eller piercing eftersom det snarare än en kosmetisk piercing av huden handlar om en djup brännskada som skulle kunna tolkas som kroppsskada.

De lokala myndigheterna ansvarar för att reglera och övervaka företag som erbjuder kosmetisk piercing, tatuering, mikropigmentering, halvpermanent smink, elektrolys och akupunktur. Den lokala myndigheten kommer att utfärda en detaljerad serie (till stor del hygienrelaterade) villkor som måste uppfyllas för att ett tillstånd ska kunna utfärdas för lokaler som erbjuder dessa tjänster.

Kroppsmodifiering har dock utvecklats sedan 1993 och förfaranden som ärrbildning (skärning eller avlägsnande av det övre hudskiktet för att främja ärrbildning), tungsprickning och beading (införande av pärlor under huden) är inte längre ovanliga.

Legaliteten av dessa allvarligare former av kroppsmodifiering som kommersiell verksamhet har ännu inte prövats i domstol. Men med tanke på att dessa förfaranden leder till allvarlig skada kan de bedömas som oacceptabla, även om en kund samtycker till dem. Det är inte ett beslut för den skadelidande om ett åtal ska väckas – det är polisen och kronofogdemyndigheten som bestämmer.

Oppenbarligen har detta också varit en fråga i andra jurisdiktioner. Australien erkände ett kryphål i lagen om kroppsmodifiering och dess delstater har agerat genom att reglera ”kroppskonst”. Västaustralien tillåter till exempel branding i reglerade lokaler om kunden är över 18 år och för minderåriga om de har skriftligt tillstånd från sin förälder eller förmyndare. Nya Zeeland har också erkänt att samtycke kan ges för scarifiering.

De lokala myndigheterna utfärdar utan tvekan tillstånd till lokaler som erbjuder branding och vi kan anta att de intar en pragmatisk ståndpunkt – de tillåter branding och andra former av kroppsmodifiering att fortsätta vid sidan av tatuering. Men när dessa metoder blir vanliga – och populariteten av 50 nyanser av grått väcker samma frågor om sadomasochism – blir behovet av att klargöra detta rättsområde alltmer angeläget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.