Tieteellinen rasismi, tieteeseen turvautuminen ihmispopulaatioiden välisen hierarkkisen vertailun perustelemiseksi ja järkeistämiseksi, sai yhä suuremman merkityksen 1800-luvun jälkipuoliskolla samanaikaisesti imperialististen suurvaltojen vaikutusvallan kasvaessa kansainvälisellä areenalla. Tuolloin laadittiin ensimmäiset aidosti rasistiset maailmankuvat, joihin liittyi joukko biologisia mittauksia rotujen välisistä ruumiillisista eroista (esimerkiksi kraniometria). Kun 1800-luvun biologiset tieteet antoivat rasismille keskeisiä argumentteja, 1900-luvun tieteen, erityisesti ihmisgenetiikan, vaikutuksen arviointi on monimutkaisempaa. Toisaalta erityisesti 1940-luvulle asti ihmisgenetiikkaa käytettiin syvästi rasististen ajatusten ylläpitämiseen. Toisaalta genetiikka (kovasti perinnöllisyys) ei ainoastaan tuottanut hyödyllistä erottelua rodun biologisena käsitteenä ja kulttuurin välillä, vaan se myös yhä enemmän korosti yksilön (ei ryhmän tai rodun) keskeisyyttä ainoana merkittävänä inhimillisten variaatioiden analyysitasona.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.