Vědecký rasismus, tedy odvolávání se na vědu za účelem ospravedlnění a racionalizace hierarchického srovnávání lidských populací, nabýval na významu ve druhé polovině devatenáctého století, souběžně s rostoucím vlivem imperiálních mocností na mezinárodní scéně. V té době byly vypracovány první skutečně rasistické světonázory, které doprovázela řada biologických měření tělesných rozdílů mezi rasami (například kraniometrie). Zatímco biologické vědy devatenáctého století propůjčily rasismu klíčové argumenty, posoudit vliv vědy dvacátého století, zejména lidské genetiky, je složitější. Na jedné straně byla zejména do čtyřicátých let 20. století lidská genetika využívána k prosazování hluboce rasistických myšlenek. Na druhé straně nejenže genetika (tvrdě dědičná) vytvořila prospěšné oddělení rasy jako biologického pojmu od kultury, ale také stále více zdůrazňovala ústřední postavení jedince (nikoli skupiny nebo rasy) jako jediné významné úrovně analýzy lidských variací.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.