Samlingslotterier är ett bra sätt att samla in pengar, men det finns många regler och förordningar som du måste följa om du vill att ditt lotteri ska bli lyckat. De här tipsen för insamlingslotterier hjälper dig att samla in de pengar du behöver samtidigt som du undviker några allvarliga fallgropar.

Regler för insamlingslotterier

När du genomför insamlingslotterier finns det många federala och delstatliga regler som måste följas. Viktigast av allt är att din grupp måste skaffa alla nödvändiga tillstånd och följa skattelagstiftningen som reglerar spelvinster och källsortering av inkomstskatt.

Fundraising Raffle Regulations

  1. Skattelagstiftning – Din grupp måste följa federala och delstatliga lotterilagar som reglerar spelverksamhet. I den här artikeln på Fundraiser Help beskrivs de olika delstaternas lotterilagar i detalj. IRS-dokumentet om välgörenhetsspel finns här.
  2. Behov av tillstånd – Endast ideella grupper med federal 501(c)-skattestatus är berättigade att genomföra lotterier för insamling av pengar och annan välgörenhetsspelverksamhet. IRS bestämmelser för icke-vinstdrivande välgörenhetsorganisationer finns här.
  3. Undvik onlineförsäljning av lotter – De flesta stater förbjuder specifikt onlineförsäljning av lotter för lotterier eftersom försäljningen kan ske utanför staten.
  4. Redovisning & Skatter – IRS kräver detaljerad rapportering av grupper som bedriver välgörenhetsspelverksamhet, inklusive lotterier. Dessutom måste 28 % av vinsterna på över 5 000 US-dollar innehållas från vinsten för inkomstskatt och rapporteras på en W-2G-blankett.
  5. Skatteavdrag för vinster på över 600 US-dollar – För vinster som är värda mer än 600 US-dollar måste vinnaren uppge sitt skatteregistreringsnummer (TIN) till den ideella föreningen eller så måste 28 % av vinsten innehållas för skatt.
  6. Skatteavdrag för vinster som inte är kontanter – Tombolapriser som inte är kontanter och som är värda mer än 5 000 US-dollar måste få 28 % av inkomstskatten innehållna av välgörenhetsorganisationen och betalas till skattemyndigheten av gruppen. Det enda undantaget från denna regel är att öka prisets värde med 28 % på vinnarens W2-G-blankett.
  7. Certifiering av pristagare – Din grupp måste föra register över alla utdelningar av priser och få pristagarnas underskrifter på deras W2-G-blanketter som ska lämnas in av organisationen. Vinnarna måste fylla i IRS Form 5754, Statement by Person(s) Receiving Gambling Winnings.

Som du kan se finns det många regler för lotterier som ideella grupper måste följa. Du bör rådgöra med en auktoriserad revisor som har kunskap om skattelagstiftning för välgörenhetsspel innan du genomför ett lotteri för insamling av pengar för att undvika skatteskulder. När det gäller IRS är okunskap om lagen ingen ursäkt, och du kan få reda på att din grupp är ansvarig för de icke inkasserade skatterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.