Pääajatuksen ja sitä tukevien yksityiskohtien tunnistaminen ja ymmärtäminen on oppilaille usein erittäin vaikeaa. Vuosien varrella olen oppinut, että pääajatuksen ja sitä tukevien yksityiskohtien opetukseni on oltava hyvin telineistettyä, jotta oppilaat ymmärtävät tämän hankalan taidon. Kaikki nämä oppitunnit sisältyvät Reading Unit 2 -yksikkööni, mutta toivon, että löydät nämä ideat arvokkaiksi riippumatta siitä, onko yksikkö mukana vai ei.

Tässä toisessa yksikössä opetan tarinan elementtejä, joista kutakin käsitellään viikon ajan: luonnehdintaa, asetelmaa ja juonta. Käytän kaksi viikkoa myös tietokirjallisuuden tekstin rakenteen opettamiseen, josta voit lukea täältä. Jos opetan kolmatta luokkaa, sen sijaan, että opettaisin kaunokirjallisen tekstin rakennetta kahden viikon ajan, opetan kaunokirjallisen tekstin piirteitä kahden viikon ajan. Sen jälkeen käytän viikon opettamalla pääajatusta ja tukevia yksityiskohtia. Tämä ei ole ainoa kerta, kun käsittelen tätä aihetta lukuvuoden aikana, mutta silloin luon perustan käsitteelle.

Pääidea-päivä 1

esittelen pääidean ja sitä tukevien yksityiskohtien idean ankkurikaavion avulla.

Käytän mielelläni BrainPop Main Idea -elokuvaa vahvistaakseni pääidean ideaa. Elokuvan jälkeen jatkamme keskustelua pääajatuksesta. Sen jälkeen näytän oppilaille, miten Main Idea Web -verkkoa täytetään. Yhdessä versiossa pääidea jos täytetään. Esim: Liikunta on tärkeää terveydelle. Mallitan, miten pääajatusta tukevat yksityiskohdat täytetään. Sitten käännän oppitunnin toisinpäin. Täytän tukevat yksityiskohdat Main Idea Web -verkkoon ja pyydän oppilaita määrittämään pääajatuksen yksityiskohdista.

Tämä auttaa oppilaita keskittämään ajatuksensa pääajatukseen ja tukeviin yksityiskohtiin. Tämä graafinen järjestäjä sopii mainiosti myös kirjoitustyöpajaan.

Pääidea-päivä 2

Kun opetat pääideaa, huomaat, että oppitunnit nivoutuvat täydellisesti kirjoitustunteihisi. Esimerkiksi toisella oppitunnilla oppilaat poistavat turhaa tietoa. Selitän, että jos kappaleessa on yksityiskohtia, jotka eivät tue pääajatusta, ne ovat väärässä paikassa. Pyydän oppilaita harjoittelemaan turhan tiedon löytämistä kappaleesta, jolloin he voivat miettiä tukevien yksityiskohtien ja pääajatuksen välistä suhdetta.

Pääajatus-päivä 3

Ennen kuin annan oppilaiden tunnistaa pääajatuksen kokonaisista kirjoista tai laajoista kappaleista, aloitan lyhyistä tekstikappaleista. Monissa teksteissä ja pidemmissä kappaleissa on nimittäin useita pääajatuksia tai osioita, ja se voi olla oppilaille ylivoimaista. Aloitan mielelläni pienestä ja etenen ylöspäin.

Tämä oppitunti ei todennäköisesti ole yksi ja valmis. Olen tarjonnut erilaisia harjoitussivuja tässä samassa muodossa, joiden avulla voit antaa oppilaille lisätukea ja harjoitusta tarpeen mukaan. Jos sinusta tuntuu, etteivät oppilaasi ole valmiita siirtymään seuraavaan oppituntiin, voit aivan hyvin pitää heidät täällä vielä pari päivää.

Pääidea-päivä 4

Joskus voi olla hieman hankalaa löytää pääidea pitkästä tekstistä. Useimmissa pidemmissä teksteissä onkin useampi kuin yksi pääajatus. Selitän oppilaille, että kun he löytävät tekstin pääajatuksen tai pääajatuksia, on usein hyödyllistä tarkastella jokaista kappaletta, koska hyvät kirjoittajat järjestävät samankaltaista tietoa kappaleisiin. Tämän havainnollistamiseksi annan oppilaille lukukappaleen, jonka jokaisessa kappaleessa on selkeät pääajatukset. Oppilaat etsivät sitten pääajatuksen ja sitä tukevat yksityiskohdat jokaisesta kappaleesta.

Jälleen kerran oppilaat saattavat joutua leiriytymään tälle oppitunnille hetkeksi. En halua siirtyä eteenpäin ennen kuin minusta tuntuu, että oppilaat ovat ymmärtäneet useita pääajatuksia. Tässä vaiheessa vuotta en vaadi oppilaita tunnistamaan koko tietokirjojen pääajatusta, koska joskus pääajatus ei ole aivan selvä.

Pääajatus-päivä 5

Tykkään päättää nämä oppitunnit vaihtamalla oppilaiden roolin lukijasta kirjoittajaksi. Pyydän oppilaita täyttämään pääajatuksen graafisen järjestäjän. Voit joko antaa oppilaiden valita aiheen itse tai määrätä aiheen. Sitten oppilaat kirjoittavat aiheesta kappaleen, jossa on selkeä pääajatus. Voit ladata graafisen järjestäjän ilmaiseksi täältä!

Toivottavasti löysit uusia ideoita pääajatuksen ja tukevien yksityiskohtien opettamiseen! Oikealla määrällä tukea ja harjoittelua oppilaat voivat omaksua tämän haastavan taidon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.