Platon lavede være Silanion i 370 f.Kr. for Akademiet i Athen

Akademiet, der blev grundlagt af filosoffen Platon i begyndelsen af det 4. århundrede f.Kr., var måske en af de tidligste institutioner for højere uddannelse. Selv om det ikke var som et universitet, hvor folk kunne indskrive sig og opnå avancerede grader, fungerede det som et af de første steder, hvor dedikeret forskning i videnskabelige og filosofiske spørgsmål, i det mindste i Europa, fandt sted af samlede lærde.

Dets hovedfunktion var at undervise i Platons filosofiske forståelse, men det udfordrede også sine lærde til at udvikle en ny forståelse af vores univers. Dette gør det til en af de første kendte institutioner, der dedikerede sig til grundlæggende opdagelser om vores univers.

Etableringen af Akademiet

Platon grundlagde Akademiet engang mellem 390-380 f.Kr. i Athen. Grundlæggende tjente skolen som et sted, hvor Platons filosofier ville blive undervist. Akademiet blev oprindeligt placeret i et område, der var en lund eller have med oliventræer, som omfattede statuer og nærliggende bygninger. Udtrykket akademi stammer fra Academus eller Hecademus, en mytisk helt, som haven var dedikeret til. Dette udtryk bliver både betegnelsen for Platons skole, men også vores ord for akademi og akademiker.

Akademiets idé var at have en institution, hvor dedikerede lærde ville mødes, diskutere og holde foredrag om universets natur. Platon mente, at viden ikke blev opnået ved kun at kontemplation, men gennem diskussion, undervisning og forskning.

Platon holdt i første omgang mange af foredragene og seminarerne, hvor han også besvarede spørgsmål fra sit udvalgte publikum af lærde. De emner, der blev fokuseret på, var matematik, naturvidenskab, astronomi, dialektik, filosofi og politik. Platon fik selskab af andre kendte filosoffer på akademiet, bl.a. Aristoteles, før han grundlagde sit eget akademi, efter at han var blevet uvenner med Platons filosofi. Mens akademiet oprindeligt fungerede som en skole, der underviste Platons filosofier om naturens verden, ændrede dette sig i midten af det 3. århundrede f.v.t..

Akademiets kontinuitet

Akademiet som afbildet i en mosaik.

Omkring 266 f.v.t. blev Arcesilaus Scholarch eller leder af akademiet. Han udviklede det, der blev kendt som den skeptiske skole af platonismen. I denne periode var der påvirkninger fra skeptikerne og stoikerne på mange filosofiske ideer, selv om de platonistiske skeptikere kritiserede begge dele. Skepticismen så, at universet var ukendeligt, og at det var tåbeligt at forfølge det.

Arcesilaus lærte derimod, at skepticismen skulle måles med grader af sandsynlighed. Selv om det kan være sandt, at visse ting er ukendelige, kan man forfølge viden, så man kan tilskrives en grad af sandsynlighed. Dette gør derfor jagten på viden værdifuld, da den giver os mulighed for at få mere viden og en vis grad af viden om et givent emne, selv om vi måske ikke fuldt ud opnår total viden om et emne. At have en agnostisk holdning til viden var centralt for den nye filosofi.

I det såkaldte “Nye Akademis” æra fortsatte skolen med at være dedikeret til platonisk skepticisme. Filosoffen Carneades tog dog over omkring 159 fvt. Selv om han fastholdt den skeptiske filosofi, hævdede han, at viden ikke fuldt ud kunne erkendes. Han hævdede, at der er større grader af sandsynlighed. Han hævdede, at man er nødt til at leve, og at leve betyder, at vi er nødt til at have vejledende principper.

Disse principper bør være ledet af den viden, der med størst sandsynlighed er sand, selv om vi aldrig er sikre. Derfor bør man stræbe efter viden for at have den størst mulige forståelse af et emnes sandsynlighed, selv om vi erkender, at vi ikke kan forstå emnet fuldt ud og må have en vis grad af agnostisk holdning. Denne filosofi var lidt mere liberal end Arcesilaus’ overbevisninger, idet den forsøgte at tilskrive mere sikkerhed i viden.

Skepticismens filosofi fortsatte med at have en stærk indflydelse på den platoniske skole indtil 90 f.v.t., hvor Antiokias af Ascalon begyndte at lede skolen. På dette tidspunkt begyndte de stoiske påvirkninger at påvirke skolen mere.

Antiochos’ vigtigste overbevisning var, at sindet kan skelne sandhed fra falskhed. Han mente, at grundlaget for viden, moral og forståelse skal undersøges, og at det var afgørende at søge sandheden, og at essensen af vores væsen var afgørende. I mange henseender troede Antiochus, at han genoplivede det gamle akademi, der var etableret af Platons oprindelige ideer. Antiochus’ tanker bliver indflydelsesrige, og han blev en af Ciceros vigtigste lærere og påvirkere.

rapportere denne annonce

Destruktion og genopbygning

Arkæologiske rester af Platons akademi i Athen

I 86 fvt. blev selve skolen ødelagt i en brand, der sandsynligvis opstod under Athens belejring. Akademiet viste sig umuligt at rekonstruere; undervisningen blev dog genoptaget i Athen i 84 fvt. i Ptolemæus’ gymnasium. Undervisningen fortsatte med at trives i den romerske æra, da dens undervisning endda påvirkede romerske embedsmænd og andre. I det 5. århundrede e.Kr. var der nu en bevægelse for at genetablere selve akademiet. Ass de blev kaldt, etablerede neoplatonisterne det nye akademi ved 400-410 e.Kr.

Neoplatonisterne troede, at de genoplivede Platons oprindelige ideer; dog var de nu selv påvirket af en bred vifte af ideer, hvilket indikerer, at deres filosofi ikke kun var ét centralt tema. Fælles overbevisninger i denne nye filosofi var, at sjælen eller mennesket var et mikrokosmos af universet, og at dette mikrokosmos skulle stræbe efter at få den guddommelige og naturlige verden til at fungere bedre. Der er en række ritualer, som man gennemgår, der er med til at skabe en kerne dedikeret til et rent og etisk liv, som så bringer os tættere på den guddommelige natur af vores eksistens. Den Ene ses som den guddommelige kilde, hvor vi må stræbe efter at opnå forståelse og enhed med denne kilde.

Mange af disse ideer blev påvirket af østlig mystik, som blandede sig med de fremvoksende forestillinger om et forenet og enkelt univers. Denne filosofi bliver senere meget indflydelsesrig i middelalderen, da den bliver blandet sammen med kristne tænkere og filosoffer. Andre inden for denne skole tilsluttede sig dog ikke hele denne eller endog meget af denne filosofi, så det er noget tvivlsomt, at neoplatonisterne faktisk var én samlet tankeskole.

Nuvel, neoplatonisternes tilstedeværelse genoplivede akademiet indtil Justinian I’s regeringstid, som lukkede alle filosofiske skoler i 529 CE. Justinian mente, at de filosofiske skoler, som havde deres oprindelse i den polyteistiske fortid, var kætterske og derfor måtte lukkes.

Platonismens filosofier overlevede dog i Østen, da de kristne i Østen adopterede mange af de filosoffer-flygtninge, som forlod det byzantinske rige under lukningen af de filosofiske skoler. Dette førte i sidste ende til, at disse skoler fik indflydelse på Vesten gennem den senere middelalder, hvor nogle af filosofierne begyndte at smelte sammen med den kristne tænkning gennem en ny gennemgang af de gamle klassiske værker.

Akademiets legat

Arven fra akademiet var gennem det faktum, at det var det første kendte sted, hvor lærde kunne samles, debattere, diskutere og undervise om universet og dets forståelse. Begrebet højere læring var en ny idé, da Akademiet blev oprettet. Det er derfor, at ordet akademi i sidste ende er adopteret i vores eget ordforråd.

Under renæssancen førte en genopblussen af interessen for de græske filosofier generelt til, at mange genovervejede de gamle tekster og lærdomme fra de græske filosoffer og akademiet. Nogle af filosofierne, som f.eks. neoplatonismen, påvirkede også den kristne og senere tiders tænkning. Akademiets begreber begyndte at påvirke den udviklede opfattelse af videnskab og filosofi i Vesten i slutningen af middelalderen. Dette førte til den endelige oprettelse af nye eller moderne akademier og påvirkede universiteternes udvikling i senere perioder. Selv om selve akademiet gennemgik forskellige filosofiske retninger, blev konceptet om at samle lærde for at debattere, undervise og lære en dybtgående indflydelse på de vestlige ideer om at skabe institutioner for højere læring og viden.

  1. For mere om akademiets grundlæggelse, se: Press, Gerald A. 2007. Plato: A Guide for the Perplexed. Guides for the Perplexed. London ; New York: Continuum.
  2. For en historie om Akademiet, se: Reale, Giovanni, John R. Catan, og Giovanni Reale. 1990. Platon og Aristoteles. A History of Ancient Philosophy, Giovanni Reale ; 2. Albany, NY: State Univ. of New York Press.
  3. For mere om Arcesilaus, se: Algra, Keimpe, ed. 2005. The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. 1st pbk. ed. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, s. 324.
  4. For mere om Carneades’ filosofier, se: Furley, David J., ed. 1999. From Aristotle to Augustine. Routledge History of Philosophy, v. 2. London ; New York: Routledge, s. 271.
  5. For mere om Antiochus og hans filosofier, se: Sedley, D. N., ed. 2012. The Philosophy of Antiochus. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
  6. For mere om neoplatonisterne, se: Gregory, John. 1999. The Neoplatonists: A Reader. 2nd ed. London ; New York: Routledge.
  7. For mere om Justinian filosofiske skolelukninger, se: Adamson, Peter, og Peter Adamson. 2014. Klassisk filosofi. Første udgave. En filosofihistorie uden huller, Peter Adamson ; bd. 1. Oxford: Oxford University Press, s. 259.
  8. For mere om arven fra Akademiet, se: Power, Edward J. 1991. A Legacy of Learning: A History of Western Education. SUNY Series, the Philosophy of Education. Albany, N.Y.: State University of New York Press, s. 29.

Admin, Maltaweel og EricLambrecht

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.