För närvarande säger lagen att om det är ditt första eller andra brott mot grymhet mot barn i tredje graden är det ett brott (maximal fängelsetid är upp till ett år), men det tredje brottet är ett brott. Se nedan den lag där jag har markerat den med *****. Oavsett hur situationen ser ut bör du anlita en advokat som kan hjälpa dig eller ansöka om en offentlig försvarare.
O.C.G.G.A. § 16-5-70. Grymhet mot barn
(a) En förälder, förmyndare eller annan person som övervakar ett barns välfärd eller som har omedelbar vårdnad om ett barn under 18 år begår brottet grymhet mot barn i första graden när en sådan person uppsåtligen berövar barnet nödvändig försörjning i sådan utsträckning att barnets hälsa eller välbefinnande äventyras.
(b) En person gör sig skyldig till grymhet mot barn av första graden när han eller hon med uppsåt orsakar ett barn under 18 år grym eller överdriven fysisk eller psykisk smärta.
(c) En person gör sig skyldig till grymhet mot barn av andra graden när han eller hon med brottslig vårdslöshet orsakar ett barn under 18 år grym eller överdriven fysisk eller psykisk smärta.
***** (d) En person begår brottet grymhet mot barn av tredje graden när:
(1) en sådan person, som är den primära angriparen, avsiktligt låter ett barn under 18 år bevittna ett våldsbrott, ett batteri eller ett batteri med familjevåld, eller
(2) en sådan person, som är den primära angriparen, med vetskap om att ett barn under 18 år är närvarande och ser eller hör gärningen, begår ett våldsbrott, ett batteri eller ett batteri med familjevåld.
(e)(1) En person som döms för brottet grymhet mot barn i första graden enligt denna kodsektion ska straffas med fängelse i minst fem och högst 20 år.
(2) En person som döms för brottet grymhet mot barn i andra graden ska straffas med fängelse i minst ett och högst tio år.
***** (3) En person som döms för brottet grymhet mot barn i tredje graden ska straffas som för en förseelse vid första eller andra fällande dom. Vid en tredje eller senare fällande dom för grymhet mot barn av tredje graden ska den tilltalade vara skyldig till ett brott och ska dömas till böter på minst 1 000,00 dollar och högst 5 000,00 dollar eller fängelse i minst ett år och högst tre år eller till både böter och fängelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.