Denna artikel är ett samarbete mellan MedPage Today och:

SEATTLE – Endast cirka 40 % av de patienter som genomgått minimalt invasiv esofagektomi för cancer i matstrupen hade nått full återhämtning i arbetet ett år efter operationen, visar en retrospektiv studie.

I en grupp på 86 patienter var 40,8 % fullt yrkesmässigt aktiva efter 12 månader och 28,2 % var delvis aktiva, men cirka 30 % hade fortfarande inte återgått till arbetet, enligt Melissa Geeraerts, MD, från ZGT Almelo i Belgien.

Efter 18 månader var 43,1 % fullt sysselsatta men endast 19 % hade delvis återgått till arbetet och 37,9 % var inte aktiva yrkesmässigt, rapporterade hon vid den 16:e världskongressen för endoskopisk kirurgi här.

Sofaguscancer är den åttonde vanligaste cancern i världen och ligger på sjätte plats när det gäller cancerrelaterad dödlighet. De mest populära forskningsområdena för cancer har varit morbiditet, mortalitet och komplikationer, men under det senaste decenniet har det funnits en växande uppmärksamhet på arbetsrelaterad rehabilitering hos cancerpatienter, särskilt hos patienter med bröst- och kolorektalcancer, som är de största patientgrupperna.

”Att återgå till arbetet kan förbättra patienternas livskvalitet och ses ofta som en symbol för återhämtning, men det finns lite kunskap om arbetsrehabilitering vid matstrupscancer”, säger hon.

För att undersöka arbetsrehabilitering efter minimalt invasiv matstrupsoperation och om patienterna återfår sin fulla arbetspotential, hämtade hon och hennes kollegor därför data från tre remissjukhus i Nederländerna och tillhandahöll frågeformulär till deltagarna. I frågeformulären ställdes frågor om preoperativ sysselsättningsstatus, om de var hel- eller deltidsanställda, om de var anställda eller egenföretagare och om de hade arbetar- eller tjänstemannajobb.

Patienternas medelålder var 57 år, 70 procent var män och hälften var arbetare. Medianuppföljningen var 18 månader och den genomsnittliga tiden på sjukhus var 12 dagar. Mer än 70 % hade adenokarcinom och mer än 60 % hade fått neoadjuvant kemo- och strålbehandling.

Efter tre månader efter operationen arbetade 70 % inte och endast 9 % arbetade till sin fulla kapacitet, rapporterade Geeraerts.

Totalt 55.8 % av patienterna rapporterade besvär som hindrade dem från att återgå till arbetet, där det vanligaste var mental/fysisk trötthet.

”Sammanfattningsvis kan man konstatera att endast cirka 70 % av patienterna återgick till arbetet, antingen helt eller delvis, ett år efter minimalinvasiv esofagektomi. Därför är det viktigt att förbereda och informera våra patienter om hur detta ingrepp påverkar deras yrkesförmåga”, konstaterade hon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.