TASC Information

TASC-testet är en gymnasieexamen som liknar GED- eller HiSET-examen. Att klara TASC-testet visar att du har kunskaper och färdigheter som motsvarar eller överträffar cirka 60 % av de som tar examen från high school seniors. De flesta elever avlägger TASC för att komma in på valfri högskola eller som ett krav för ett önskat arbete.

TASC-testet omfattar fem ämnesområden: matematik, läsning, skrivning, naturvetenskap och samhällskunskap.

Staterna samarbetar med utvecklaren av TASC-testet (Data Recognition Corporation|CTB) för att göra TASC-testet och -certifikatet till motsvarighet till ett gymnasiebetyg. TASC-testerna kan avläggas vid många testcenter som drivs av lokala skolstyrelser, community colleges eller vuxenutbildningscenter.

För att klara TASC-ämnesproven måste du få 500 poäng eller mer och minst 2 av 8 poäng på skrivfrågorna. För att klara det övergripande TASC-testet måste en elev klara varje enskilt ämnesprov. Poäng finns tillgängliga för datorbaserade tester vanligtvis inom 3 timmar. För papper/penna-test tar det upp till 10 arbetsdagar att få resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.