Sammanklagan om grupptalan om dataintrång hos Capital One

ÄRENDENUMMER: 19-md-02915
PRAKTIKOMRÅDEN: Teknik, sekretess & Dataintrång
ÄRENDENS STATUS: Det finns en ny process om dataintrång: U.S. District Court for the Eastern District of Virginia

Berger Montague är ombud i en grupptalan om dataintrång mot Capital One och Amazon Web Services. Målet har väckts för 100 miljoner kreditkortsökande och kortinnehavare hos Capital One vars känsliga personuppgifter kom åt genom en datorhaveri vid en cyberattack.

Målet har titeln In re: Capital One Consumer Data Security Breach Litig, No. 19-md-02915 (E.D. Va.). En kopia av det operativa klagomålet finns här.

Om dataintrånget

Intrånget berör 100 miljoner konsumenter som ansökte om ett kreditkort från Capital One från 2005 till början av 2019. Enligt Capital One omfattade den information som äventyrades i samband med intrånget ”namn, adresser, postnummer/postnummer, telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum, … självrapporterad inkomst … kreditbetyg, kreditgränser, saldon, betalningshistorik, kontaktinformation, fragment av transaktionsdata från sammanlagt 23 dagar under 2016, 2017 och 2018” samt personnummer och bankkontonummer för en mindre delmängd av individer.

Med information från dataintrånget kan datatjuvar begå en rad olika identitetsstöldbrott, bland annat:

  • Öppna nya finansiella konton i konsumenternas namn;
  • Uppta lån i konsumenternas namn;
  • Använda konsumenternas information för att få statliga förmåner;
  • Föra falska skattedeklarationer med hjälp av konsumenternas information;
  • För att skaffa körkort i konsumenternas namn men med en annan persons fotografi
  • Ge falsk information till polisen vid ett gripande, och
  • Göra sig skyldig till bedrägeri med bankkonton.

Som ett resultat av dataintrånget har drabbade konsumenter utsatts för en ökad risk för bedrägeri och identitetsstöld och måste nu noga övervaka sina finansiella konton för att skydda sig mot identitetsstöld. Konsumenterna kan också få kostnader för att köpa kreditövervakningstjänster, frysa krediter, kreditupplysningar eller andra skyddsåtgärder för att förhindra och avvärja identitetsstölder.

Vad grupptalan syftar till

Grupptalan syftar till att: (i) kompensation för förluster och tid som gått åt till att reagera på överträdelsen, (ii) kreditövervakning och försäkring mot identitetsstöld i flera år, och (iii) väsentliga förbättringar av Quests datasäkerhetsförfaranden.

Om Berger Montague

Berger Montague är en av de största advokatbyråerna för grupptalan i USA. Berger Montague har varit ledande inom området för grupptalan i över 50 år.

Företaget har en lång erfarenhet av att framgångsrikt driva grupptalan om dataintrång. Information om vårt verksamhetsområde för dataintrång finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.