Vi har fått förfrågningar från flera av våra klienter om ett informationsmeddelande som utfärdats av Internal Revenue Service (IRS) om deras status som deklarant. IRS har skickat ett meddelande till alla sponsorer av planer med en deltagare.

Planer som endast omfattar företagsägaren och dennes partner (och makar) är berättigade att lämna in det förkortade formuläret 5500-EZ. Denna blankett är undantagen från kraven på elektronisk inlämning och kan fortfarande postas till IRS för att uppfylla inlämningskraven. Ett av syftena med utskicket är att informera planansvariga om att de har möjlighet att lämna in blankett 5500-SF elektroniskt som ett alternativ till pappersinlämning. Detta kräver visserligen att man registrerar sig i det statliga systemet för elektronisk inlämning (EFAST), men denna metod ger en bekräftelse på att planen har lämnats in. De som lämnar in pappersdokumenten måste tillhandahålla ett bevis på avsändning om de får frågor om huruvida ett formulär 5500-EZ har lämnats in.

Det andra syftet med utskicket är att påminna planer med en deltagare om att de inte behöver lämna in någon deklaration om värdet av deras tillgångar i planen understiger 250 000 US-dollar. Omvänt är planer vars tillgångar har ökat över denna nivå nu skyldiga att uppfylla inlämningskraven.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.