En kidneyböna är en torr stor böna som normalt ser mörkröd ut. Som namnet antyder ser de ut som en mänsklig njure. Kidneybönor är populära i sydliga länder och ett bra alternativ till kött eftersom de innehåller rikligt med kalcium, protein samt magnesium. Om du vill veta mer om plantering av njurbönor måste du följa den här guiden.

Den bästa tiden att odla eller plantera njurbönor

Njurbönor måste odlas under vårsäsongen. De behöver 90 till 150 dagar för att bli fullvuxna. Jordtemperaturen måste vara 70° F – 80° F. Undvik temperaturer under 60° F när det är möjligt.

Den plats där man kan odla röda kidneybönor

Röda kidneybönor är idealiska för härdighetszoner fyra och varmare. Men de kan växa var som helst med tillräckligt många frostfria dagar. Temperaturen måste vara 65° F – 80° F för bästa resultat. Så eller plantera din njurväxt i full sol. De kan också odlas i tolv tums krukor. Buskpartier lämpar sig för containerbehållare. Du behöver sex till tio njurplantor för en säsong, därför är det kanske inte lönsamt att odla njurbönor i en container.

Jorden för plantering av njurbönor

Den här växten växer rätt i väldränerande, lös jord. Om din bakgård har tung jord kan du förbättra den med mogen kompost. Att lägga till några centimeter kompost är idealiskt även i sandig olja. Plöj den om du förbereder din trädgårdsbädd några veckor före planteringen. Se till att jordens pH-värde är 6,0 till 7,0.

Röda kidneybönor Plantering

När du planterar kidneybönor sår du dem direkt på en till två centimeters djup. Håll jorden fuktig och plantan måste gro inom tio till fjorton dagar. Vinande plantor måste ha 4 tum utrymme på ena sidan. Busktyper kräver åtta tum på ena sidan av plantorna. Det är bäst att så frön var en till två tum. Efteråt tunnas kidneybönorna ut när fröna blir tre tum höga.

Hur sköter du dina röda kidneybönor?

Dina kidneybönplantor måste vattnas konsekvent. Försök att låta jordytan torka ut innan du vattnar igen. Det är inte nödvändigt att hålla jorden fuktig, men ta hand om dem under varma eller torra perioder. När de sås i rik och hälsosam jord krävs det inte att du matar dina kidneybönor.

När du bestämmer dig för att gödsla dem, använd ett organiskt gödselmedel. Den här växten har grunda eller låga rötter, så du måste vara extra försiktig när du gallrar. Det är lämpligt att använda ett tjockt lager mulch för att hålla ner ogräset.

Hur man kontrollerar skadedjur och sjukdomar?

Denna typ av växt är känslig för svampinfektioner. Håll dig borta från bevattning över huvudet för att hålla växterna torra. Kidneybönans blad är huvudmåltavla för många olika typer av skadedjur såsom bladhoppor, sniglar, bladlöss samt skalbaggar. Handplockning och ekologiska besprutningar är det perfekta sättet att bli av med dessa skadedjur. Använd nät och stängsel när rådjur, ekorrar samt kaniner blir ett irritationsmoment.

Hur man skördar röda kidneybönor?

Harva och skörda kidneybönor när de redan torkat ut. I fuktiga miljöer, häng upp produkterna i ett väl ventilerat område så att de kan torka av krypgrunden. Skaletorka och förvara dina kidneybönor i ett mörkt och svalt utrymme. Kidneybönor håller i upp till ett år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.