På nuværende tidspunkt siger loven: hvis det er din første eller anden lovovertrædelse af grusomhed mod børn i tredje grad, er det en forseelse (maksimal fængselstid er op til et år), men den tredje lovovertrædelse er en forbrydelse. Se nedenfor, den lov, hvor jeg har markeret den med *****. Uanset hvad situationen er, så tag en advokat til at hjælpe dig eller søg om en offentlig forsvarer.
O.C.G.G.A. § 16-5-70. Grusomhed mod børn
(a) En forælder, værge eller anden person, der fører tilsyn med et barn under 18 år, eller som har umiddelbar ansvar eller forældremyndighed over et barn under 18 år, begår grusomhed mod børn i første grad, når en sådan person forsætligt berøver barnet den nødvendige næring i et sådant omfang, at barnets sundhed eller velfærd bringes i fare.
(b) Enhver person begår en lovovertrædelse af grusomhed mod børn i første grad, når en sådan person i ond hensigt påfører et barn under 18 år grusomme eller overdrevne fysiske eller psykiske smerter.
(c) Enhver person begår en lovovertrædelse af grusomhed mod børn i anden grad, når en sådan person med kriminel uagtsomhed påfører et barn under 18 år grusomme eller overdrevne fysiske eller psykiske smerter.
***** (d) Enhver person begår en lovovertrædelse for grusomhed mod børn i tredje grad, når:
(1) en sådan person, som er den primære gerningsmand, forsætligt lader et barn under 18 år overvære, at der begås en voldsforbrydelse, et batteri eller et batteri med familiemæssig vold, eller
(2) en sådan person, som er den primære gerningsmand, der har kendskab til, at et barn under 18 år er til stede og ser eller hører handlingen, begår en voldsforbrydelse, et batteri eller et batteri med familiemæssig vold.
(e)(1) En person, der dømmes for den lovovertrædelse grusomhed mod børn i første grad som fastsat i denne kodeksafdeling, straffes med fængsel i mindst fem og højst 20 år.
(2) En person, der er dømt for grovhed mod børn i anden grad, straffes med fængsel i mindst et og højst ti år.
***** (3) En person, der er dømt for grovhed mod børn i tredje grad, straffes som for en forseelse ved den første eller anden domfældelse. Ved domfældelse for en tredje eller efterfølgende lovovertrædelse af grusomhed mod børn i tredje grad er den anklagede skyldig i en forbrydelse og skal idømmes en bøde på mindst 1.000,00 $ og højst 5.000,00 $ eller fængsel i mindst et år og højst tre år eller idømmes både bøde og fængsel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.