Honors Colleges

Om du vill sätta dina exceptionella akademiska förmågor på det ultimata testet kan du överväga att skriva in dig på ett hederskollegium för att överträffa dina utbildningsambitioner.

Sedan den högre utbildningen ökade efter andra världskriget har hederskollegier blivit alltmer populära för att de erbjuder särskilda, berikade inlärningsmöjligheter för elever i toppskiktet. Hedersskolor är vanligtvis inrymda som självständiga akademiska enheter i större fyraåriga universitet med flera högskolor. Hedersstudenter erbjuds mer krävande kurser, stimulerande diskussioner, internationella studiealternativ och engagerande avhandlingsprojekt i en stödjande inlärningsmiljö som är skräddarsydd för deras unika behov.

Nedan tar vi en djupare titt på vad hedersskolor erbjuder ljusa, motiverade studenter för att hjälpa till att avgöra om det är den rätta inställningen för dig.

Annonsering BestValueSchools.com är en annonsfinansierad webbplats. Utvalda eller betrodda partnerprogram och alla sök-, sök- eller matchningsresultat för skolor som kompenserar oss är för skolor som kompenserar oss. Denna ersättning påverkar inte våra skolrankningar, resursguider eller annan redaktionellt oberoende information som publiceras på den här webbplatsen.

Featured Online Programs

Funderar du på var du ska ansöka? Dessa främsta, ackrediterade skolor erbjuder en mängd olika onlineutbildningar. Överväg ett av dessa ackrediterade program och upptäck deras värde redan idag.

Fördelar med hedersskolor

Offentligt stödda statliga skolor skapar ofta hedersskolor för att locka till sig begåvade studenter som annars kanske skulle välja en liberal arts college eller ett privat forskningsuniversitet. Därför kan hedersstudenter förvänta sig att få motsvarande utbildning vid en mindre skola till betydligt lägre terminsavgifter. Hedersskolor ger studenterna möjlighet att delta i mindre klasser, interagera med heltidsanställda lärare, bo i hedersboendet och ibland få prioriterad registrering. Att delta i ett hedersprogram ger en positiv bild av studentens akademiska rykte, så det är också en utmärkt språngbräda för att hoppa in på en forskar-, läkar-, veterinär- eller juristutbildning efter examen.

Potentiella nackdelar med hederskollegor

Honors colleges är vanligtvis den idealiska inlärningsmiljön för ambitiösa universitetsstuderande, men det finns några potentiella nackdelar som studenterna bör vara medvetna om. Alla poäng som behövs för att slutföra ditt huvudämne kommer inte att vara hederskurser, så du kommer fortfarande att behöva läsa en del traditionella föreläsningar med större klasser. Även om universiteten ofta har mer resurser tillgängliga än liberal arts-skolor måste hedersstudenterna dela dem med resten av studentkåren och ofta hantera trängsel. Hedersskolor fokuserar vanligtvis på akademiska studier, vilket minskar tiden för extracurriculära aktiviteter och till och med praktiska praktikperioder. Dessutom kommer ansökningsprocessen för ett hedersprogram att vara mycket selektiv med ytterligare uppsatser och intervjuer som krävs.

Tips for Choosing an Honors College

Som vid val av annan högskolemiljö är det viktigt att hitta hedersskolor som passar dina individuella inlärningsbehov och som erbjuder den grundutbildning du söker. Honors colleges är vanligen belägna inom universitet som är stolta över sitt forsknings- och/eller stipendieuppdrag. Leta efter ackrediterade universitet med högt utvecklade hederskollegier som erbjuder ett stort utbud av läroplaner, omfattande forskningsresurser, en mångsidig campuskultur, små klasstorlekar och förstklassiga lärarlegier. Se till att du undersöker hur inlärningsmöjligheterna odlas i hedersskolorna och vad som förväntas av dig. Om du vill utvidga ditt lärande till din boendemiljö kan du leta efter universitet som har bostadsområden som är särskilt avsedda för hedersstudenter.

När du väl har bestämt dig för att ett hedersprogram skulle passa dig är det dags att fylla på din ansökan genom att få höga resultat på standardiserade prov och visa vilka ytterligare akademiska talanger du kommer att bidra med till campusgemenskapen. Hedersstudenter måste skriva en större mängd uppsatser, så lägg extra tid på att förbereda en övertygande ansökningsuppsats också. Då har du störst chans att hamna i den övre fjärdedelen av de sökande och få en prestigefylld plats i ditt universitets hederskollegium.

Se även: Topplista över de mest prisvärda universiteten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.