Oavsett om du installerar ADA-kompatibla skyltar i din egen byggnad eller arbetar med att utrusta en kunds anläggning med ADA-skyltar finns det flera faktorer att ta hänsyn till.

En aspekt som tenderar att skapa förvirring bland dem som inte är bekanta med hela omfattningen av Americans with Disabilities Act är kraven på ADA-skyltars monteringshöjd.

Det är därför vi ville ta tillfället i akt att gå igenom några viktiga frågor, inklusive…

  • Varför det är viktigt att ha kunskap om ADA-skyltmonteringens höjdkrav
  • ADA-skyltmonteringskrav enligt 2010 års ADA Standards for Accessible Design
  • Hur man säkerställer att skyltarna monteras på rätt sätt

Armerad med denna information, kan leverantörer av skyltar och företagare vidta nödvändiga åtgärder för att se till att alla skyltar uppfyller kraven på ADA-skyltarnas monteringshöjd och därmed undvika problem med bristande efterlevnad och göra det möjligt för alla personer med nedsatt syn att navigera i byggnaden på ett säkert sätt.

Varför det är viktigt att ha kunskap om kraven på ADA-skyltars monteringshöjd

Många människor antar att så länge ADA-skyltarna har de nödvändiga funktionerna är det hårda arbetet över.

Andå handlar ADA-kompatibla skyltar inte bara om punktskrift, typsnitt, färg eller taktila tecken. Om sådana skyltar installeras felaktigt kan det leda till att skyltarna inte uppfyller kraven, vilket kan leda till skadliga stämningar eller rejäla böter.

Justitiedepartementet (DOJ) kräver att ADA-skyltar monteras på ett så enhetligt sätt som möjligt i byggnader över hela landet i ett försök att ge synskadade och synskadade personer en metod för att lokalisera och identifiera exakt var de är. Byggnader som är tillgängliga för allmänheten måste följa dessa regler och ofta är det inte meningsfullt för personer som tar synen för given.

Ett scenario…

På Erie Custom Signs rekommenderar vi våra kunder att föreställa sig att de är synskadade och befinner sig i en offentlig byggnad för att sköta sina dagliga sysslor. Plötsligt ljuder ett brandlarm och de måste evakuera byggnaden så snabbt som möjligt under kaotiska förhållanden. När panik uppstår och folk försöker fly måste den synskadade personen ta sig ut ur byggnaden. När de är i livsfara kan det kosta dem livet att försöka hitta en utgång och ta fel på vaktmästarens garderob eller ett förråd för en utgångsdörr! Att veta var man hittar identifieringsskylten är lika viktigt som informationen på skylten.

En synskadad person vet var skyltarna ska vara.

Gör du det?

Krav på monteringshöjd för ADA-skyltar enligt 2010 års ADA Standards for Accessible Design

I september 2010 antog justitiedepartementet en ny uppsättning standarder för ADA-kompatibla skyltar. Dessa standarder trädde i kraft den 15 mars 2012 och ersatte DOJ:s ursprungliga ADA-standarder. Justitiedepartementets standarder gäller för anläggningar som omfattas av ADA, inklusive offentliga lokaler, kommersiella anläggningar samt statliga och lokala myndigheter.

Den tillgängliga utformningen av ADA-standarderna från 2010 ger oss dessa krav:

  • 4 Installationshöjd och placering. Skyltar med taktila tecken ska uppfylla kraven i 703.4.
  • 4.1 Höjd över golv eller mark. Taktila tecken på skyltar ska placeras minst 1220 mm (48 tum) över det färdiga golvet eller markytan, mätt från baslinjen för det lägsta taktila tecknet och högst 1525 mm (60 tum) över det färdiga golvet eller markytan, mätt från baslinjen för det högsta taktila tecknet.

Som med de flesta myndighetsdokument kan tolkningen av kraven på ADA-skyltens monteringshöjd vara något subjektiv och öppen för tolkning. Det enklaste tillvägagångssättet är följande:

Installera dina punktskriftsskyltar på dörrens låssida inte lägre än 48 tum från golvet och inte högre än 60 tum från golvet.

För att få en visuell representation av den placering som krävs för ADA-skyltar markerade vi väggarna på vårt eget kontor som om vi skulle montera en skylt på ett hotellrum. Vi upptäckte att om en person på ungefär 1,75 meter stod framför en skylt som var monterad så att botten av den översta textraden var på 60 tum, skulle den vara precis i ögonhöjd. Den 48-tumsmarkeringen verkar låg vid första anblicken, men denna höjd är meningsfull, eftersom den gör det möjligt för en person som sitter i rullstol att nå skylten om han eller hon också råkar vara blind eller ha en synnedsättning.

Detaljer som dessa är inte godtyckliga eller påhittade av en slumpmässigt vald person som fattat ett beslut. En stor del av ADA-koden föreslås av United States Access Board.

Hur ser man till att skyltarna monteras korrekt

Hur gör man om man installerar en ADA-skylt nära dubbeldörrar? Vad händer om det inte finns tillräckligt med utrymme för att montera skylten på den angivna platsen?

Med det förstnämnda scenariot beror det på om det finns ett enda aktivt dörrblad eller om båda dörrbladen används. Med det senare fallet kan skylten monteras på den närmaste intilliggande väggen på ett tydligt synligt ställe.

Vi diskuterar specifika riktlinjer för upphängning i en annan artikel. I alla unika situationer är det viktigt att gå igenom ADA-skyltens monteringshöjdskrav enligt 2010 års standarder för att se till att du installerar din skylt på ett sätt som gör att den är lätt synlig.

Du kan få tillgång till en PDF av 2010 års ADA-guide här. När den är öppen följer du dessa steg:

  1. Gå till redigera
  2. Välj sök
  3. Typ 703 i sökfönstret

Detta tar dig till kapitlet om skyltar och gör att du kan bekanta dig med några grundläggande krav.

Det är dock också viktigt att komma ihåg att det finns regler och riktlinjer som är specifika för varje stat. Därför rekommenderar vi att du kontaktar lokala och statliga inspektörer innan du installerar skyltar. Sådana personer har kunskap om kraven på ADA-skyltarnas monteringshöjd och kan konsulteras när det finns skillnader i din förståelse av vad du måste göra för att uppfylla ADA-kraven.

Takeaway

Att ha ett fast grepp om kraven på ADA-skyltarnas monteringshöjd är en viktig del för att uppnå efterlevnad, varför det är väl värt att bekanta dig med reglerna. Annars riskerar du att göra ett mindre fel som kan resultera i betydande böter eller förlust av affärer.

Om du fortfarande har frågor eller funderingar om installation av ADA-skyltar är du välkommen att kontakta experterna på Erie Custom Signs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.