Plato maakte in 370 v.Chr. zijn Silanion voor Academie van Athene

De Academie, opgericht door de filosoof Plato in het begin van de 4e eeuw v.Chr., was wellicht een van de vroegste instellingen voor hoger onderwijs. Hoewel het geen universiteit was waar mensen zich zouden inschrijven en gevorderde graden zouden behalen, fungeerde het als een van de eerste plaatsen waar toegewijd onderzoek naar wetenschappelijke en filosofische vraagstukken, althans in Europa, plaatsvond door verzamelde geleerden.

De belangrijkste functie was het onderwijzen van Plato’s filosofische inzichten, maar het daagde zijn geleerden ook uit om een nieuw begrip van ons universum te ontwikkelen. Daarmee is het een van de eerste bekende instellingen die zich wijdden aan fundamentele ontdekkingen over ons universum.

De oprichting van de Academie

Plato stichtte de Academie ergens tussen 390-380 BCE in Athene. De school diende in de eerste plaats als een plaats waar Plato’s filosofieën werden onderwezen. De Academie was aanvankelijk gevestigd in een gebied dat bestond uit een olijfboomgaard of tuin met standbeelden en nabijgelegen gebouwen. De term academie is afgeleid van Academus of Hecademus, een mythische held aan wie de tuin was gewijd. Deze term wordt zowel de term voor Plato’s school als ons woord voor academie en academicus.

Het idee van de Academie was een instelling te hebben waar toegewijde geleerden bijeenkwamen, discussieerden en lezingen gaven over de aard van het universum. Plato geloofde dat kennis niet werd bereikt door alleen contemplatie, maar door discussie, onderwijs en onderzoek.

Plato gaf aanvankelijk veel van de lezingen en seminars, waar hij ook vragen beantwoordde van zijn selecte publiek van geleerden. De onderwerpen die aan bod kwamen waren wiskunde, natuurwetenschap, astronomie, dialectiek, filosofie en politiek. Plato kreeg gezelschap van andere bekende filosofen op de academie, waaronder Aristoteles, voordat hij zijn eigen academie stichtte nadat hij een meningsverschil had gekregen met Plato’s filosofieën. Terwijl de academie aanvankelijk functioneerde als een school die Plato’s filosofieën over de natuurlijke wereld onderwees, veranderde dit tegen het midden van de derde eeuw v. Chr.

Continuïteit van de Academie

De Academie zoals afgebeeld in een mozaïek.

Rond 266 v. Chr. werd Arcesilaus de Scholarch of hoofd van de Academie. Hij ontwikkelde wat bekend werd als de sceptische school van het Platonisme. In deze periode waren de sceptici en de stoïcijnen van invloed op veel filosofische ideeën, hoewel de Platonistische sceptici beide bekritiseerden. Het scepticisme zag dat het universum onkenbaar was, en dat het dwaasheid was om het na te streven.

Arcesilaus, daarentegen, leerde dat scepticisme moest worden gemeten met graden van waarschijnlijkheid. Hoewel het waar kan zijn dat bepaalde dingen onkenbaar zijn, kan men kennis nastreven op een zodanige wijze dat een mate van waarschijnlijkheid kan worden toegekend. Dit maakt het nastreven van kennis dus de moeite waard, omdat het ons in staat stelt meer te weten te komen en een zekere graad van kennis te bereiken over een bepaald onderwerp, ook al bereiken we misschien niet de volledige kennis over een onderwerp. Het hebben van een agnostische houding ten opzichte van kennis stond centraal in de nieuwe filosofie.

In het tijdperk van de zogenaamde “Nieuwe Academie,” bleef de school gewijd aan het Platonisch Scepticisme. De filosoof Carneades nam echter rond 159 v. Chr. de leiding over. Hoewel hij de sceptische filosofie handhaafde, beweerde hij dat kennis niet volledig kenbaar was. Hij betoogde dat er grotere graden van waarschijnlijkheid zijn. Hij stelde dat men moet leven en om te leven moeten we leidende principes hebben.

Die principes moeten worden geleid door de kennis die het meest waarschijnlijk waar is, ook al zijn we daar nooit zeker van. Daarom moet men kennis nastreven om een zo groot mogelijk begrip te hebben van de waarschijnlijkheid van een onderwerp, ook al erkent men dat men het onderwerp niet volledig kan begrijpen en een zekere agnostische houding moet hebben. Deze filosofie was iets liberaler dan die van Arcesilaus, in die zin dat zij meer zekerheid in kennis trachtte toe te schrijven.

De scepticisme-filosofie bleef een sterke invloed uitoefenen op de Platoonse school tot 90 v. Chr., toen Antiochus van Ascalon de school begon te leiden. Tegen deze tijd begonnen de Stoïcijnse invloeden de school meer te beïnvloeden.

Antiochus’ voornaamste overtuiging was dat het verstand waarheid van onwaarheid kan onderscheiden. Hij geloofde dat de gronden voor kennis, moraal en begrip onderzocht moesten worden en dat het zoeken naar de waarheid cruciaal was, en de essentie van ons wezen. In veel opzichten geloofde Antiochus dat hij de Oude Academie nieuw leven inblies, die door de oorspronkelijke ideeën van Plato was opgericht. Antiochus’ gedachten werden invloedrijk en hij werd een van Cicero’s voornaamste leraren en invloeden.

verslag van deze advertentie

Vernietiging en wederopbouw

Archeologische overblijfselen van Plato’s Academie in Athene

In 86 v. Chr. werd de school zelf verwoest door een brand die waarschijnlijk tijdens de belegering van Athene plaatsvond. Het bleek onmogelijk de Academie te reconstrueren, maar in 84 v. Chr. werd het onderwijs in Athene hervat in het gymnasium van Ptolemaeus. De leer bleef bloeien in het Romeinse tijdperk, toen de leer zelfs Romeinse ambtenaren en anderen beïnvloedde. In de 5e eeuw v. Chr. was er een beweging om de Academie zelf weer op te richten. De Neoplatonisten, zoals zij werden genoemd, vestigden de nieuwe Academie in 400-410 n.Chr.

De Neoplatonisten geloofden dat zij de oorspronkelijke ideeën van Plato nieuw leven inbliezen; maar zij werden nu zelf beïnvloed door een grote verscheidenheid van ideeën, hetgeen erop wijst dat hun filosofie niet slechts één centraal thema had. Gemeenschappelijke overtuigingen van deze nieuwe filosofie waren dat de ziel of de persoon een microkosmos van het universum was en dat deze microkosmos ernaar moest streven om de goddelijke en natuurlijke wereld beter te laten functioneren. Er zijn een reeks rituelen die men doorloopt die helpen een kern te scheppen die gewijd is aan een zuiver en ethisch leven dat ons vervolgens dichter bij de goddelijke aard van ons bestaan brengt. Het Ene wordt gezien als de goddelijke bron waarnaar we moeten streven om begrip en eenheid met deze bron te bereiken.

Veel van deze ideeën werden beïnvloed door Oosterse mystiek, die zich vermengde met opkomende concepten van een verenigd en enkelvoudig universum. Deze filosofie wordt later zeer invloedrijk in de Middeleeuwen als zij wordt samengevoegd met Christelijke denkers en filosofen. Anderen binnen deze school waren het echter niet eens met deze filosofie of zelfs maar met een groot deel ervan, zodat het enigszins twijfelachtig is of de Neoplatonisten wel één enkele denkschool vormden.

Niettemin deed de aanwezigheid van de Neoplatonisten de academie herleven tot de regering van Justinianus I, die in 529 n.C. alle filosofische scholen sloot. Justinianus was van mening dat de filosofische scholen, die hun oorsprong hadden in het polytheïstische verleden, ketters waren en daarom gesloten moesten worden.

De filosofieën van het Platonisme overleefden echter wel in het Oosten, omdat de Oosterse Christenen veel van de filosofische vluchtelingen overnamen die het Byzantijnse Rijk verlieten tijdens de sluiting van de filosofische scholen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat deze scholen het Westen beïnvloedden in de latere Middeleeuwen, toen sommige filosofieën begonnen samen te smelten met het Christelijke denken door een heronderzoek van de oude Klassieke werken.

Erfenis van de Academie

De erfenis van de Academie bestond uit het feit dat het de eerste bekende plaats was waar geleerden konden samenkomen, debatteren, discussiëren en onderwijzen over het universum en het begrip daarvan. Het concept van hoger onderwijs was een nieuw idee toen de Academie werd opgericht. Dit is de reden waarom, uiteindelijk, het woord academie in onze eigen woordenschat is opgenomen.

Tijdens de Renaissance leidde een opleving van de belangstelling voor de Griekse filosofieën, in het algemeen, ertoe dat velen de oude teksten en leringen van de Griekse filosofen en de academie opnieuw onder de loep namen. Sommige van deze filosofieën, zoals het Neoplatonisme, beïnvloedden ook het christelijke en latere denken. De concepten van de academie begonnen invloed uit te oefenen op de zich ontwikkelende notie van wetenschap en filosofie in het Westen in de late Middeleeuwen. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van nieuwe of moderne academies en beïnvloedde de ontwikkeling van universiteiten in latere perioden. Hoewel de Academie zelf verschillende filosofische stromingen doormaakte, werd het concept van het bijeenbrengen van geleerden om te debatteren, te onderwijzen en te leren van grote invloed op de Westerse ideeën over het oprichten van instellingen voor hoger onderwijs en kennis.

  1. Voor meer over de oprichting van de Academie, zie: Press, Gerald A. 2007. Plato: A Guide for the Perplexed. Gidsen voor de verwarde personen. Londen ; New York: Continuum.
  2. Voor een geschiedenis over de Academie, zie: Reale, Giovanni, John R. Catan, en Giovanni Reale. 1990. Plato en Aristoteles. Een geschiedenis van de oude filosofie, Giovanni Reale ; 2. Albany, NY: State Univ. of New York Press.
  3. Voor meer over Arcesilaus, zie: Algra, Keimpe, ed. 2005. De Cambridge Geschiedenis van de Hellenistische Filosofie. 1e pbk. ed. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, pg. 324.
  4. Voor meer over Carneades’ filosofieën, zie: Furley, David J., ed. 1999. Van Aristoteles tot Augustinus. Routledge History of Philosophy, v. 2. Londen ; New York: Routledge, pg. 271.
  5. Voor meer over Antiochus en zijn filosofieën, zie: Sedley, D. N., ed. 2012. De Filosofie van Antiochus. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
  6. Voor meer over de Neoplatonisten, zie: Gregory, John. 1999. De Neoplatonisten: A Reader. 2nd ed. Londen ; New York: Routledge.
  7. Voor meer over de sluitingen van de filosofische scholen van Justinianus, zie: Adamson, Peter, en Peter Adamson. 2014. Klassieke Filosofie. Eerste editie. A History of Philosophy without Any Gaps, Peter Adamson ; Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, pg. 259.
  8. Voor meer over de erfenis van de Academie, zie: Power, Edward J. 1991. A Legacy of Learning: Een geschiedenis van het westerse onderwijs. SUNY Series, de Filosofie van het Onderwijs. Albany, N.Y: State University of New York Press, pg. 29.

Admin, Maltaweel en EricLambrecht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.