5-HT2A-antagonistenEdit

Antagonisten van de 5-HT2A-receptor worden soms gebruikt als atypische antipsychotica (in tegenstelling tot typische antipsychotica, die louter dopamineantagonisten zijn).

Zij omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Cyproheptadine blokkeert 5-HT2A, H1 en is een mild anticholinergicum.
 • Methysergide is een 5-HT2A-antagonist en een niet-selectieve 5-HT1-receptorblokker. Het veroorzaakt retroperitoneale fibrose en mediastinale fibrose.
 • Quetiapine blokkeert 5-HT2A, 5-HT1A, dopaminereceptoren D1 en D2, histaminereceptor H1, en A1 adrenoreceptoren.

5-HT2A/2C antagonistenEdit

 • Ketanserin Antihypertensivum. Blokkeert 5-HT2A, 5-HT2C en Alpha 1 (A1) adrenoreceptoren.
 • Risperidone antipsychoticum
 • Zij omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Dolasetron
  • Granisetron
  • Ondansetron
  • Palonosetron
  • Tropisetron

  Andere 5-HT3-antagonisten worden gebruikt voor de behandeling van prikkelbare darm syndroom:

  • Alosetron
  • Cilansetron

  Ook het antidepressivum mirtazapine werkt als een 5-HT3-antagonist.

  Niet-selectieve 5-HT-antagonistenEdit

  Merk op, dat sommige niet-selectieve serotonine-antagonisten weliswaar een bijzondere affiniteit voor een specifieke 5-HT-receptor kunnen hebben (en dus hieronder kunnen worden vermeld, bijv, methysergide), zij toch ook een gegeneraliseerde niet-selectieve werking kunnen bezitten.

  Zij omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Chlorpromazine
  • Cyproheptadine
  • Metergoline
  • Methysergide
  • Mianserin
  • Mirtazapine
  • Oxetorone
  • Pizotifen
  • Propranolol
  • Ritanserin
  • Spiperone

  Antihistaminica met antiserotonerge activiteitEdit

  • Carbinoxamine
  • Cyproheptadine
  • Hydroxyzine
  • Methdilazine
  • Pizotifen
  • Promethazine
  • Pizotifen is een 5-HT2C-antagonist, H1-blokker en anticholinergicum dat nuttig is bij de profylaxe van migraine. Wordt ook gebruikt bij de behandeling van migrane.
  • Oxatomide
  • Oxetorone Wordt ook gebruikt bij de behandeling van migrane.
  • Ketotifen

  AnderenEdit

  • Fenclonine (para-chlorofenylalanine; PCPA) Een remmer van de serotoninesynthese die is gebruikt bij de behandeling van het carcinoïd-syndroom.
  • Feverfew Is een kruid dat traditioneel gebruikt wordt tegen migraine.
  • Reserpine Depleteert serotoninevoorraden in de hersenen, het hart, en vele andere organen en wordt gebruikt bij hypertensie en psychose

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.