Depressie, die wordt erkend als een wijdverspreide aandoening, is door de pandemie nog algemener geworden. Uit een enquête van Gartner, Inc. onder meer dan 5.000 werknemers, uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2020, bleek dat meer dan een kwart van de beroepsbevolking (29%) zichzelf als depressief beschreef als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Werkgevers reageren hierop en bieden programma’s aan waar werknemers gebruik van maken. Volgens het onderzoek nam 49% van de werknemers die meldden dat hun organisatie een programma voor mentaal welzijn aanbiedt, er in 2020 aan deel.

“De behoefte aan welzijnsondersteuning is explosief gestegen sinds de pandemie toesloeg, waardoor organisaties een nieuw mandaat hebben om meer en betere programma’s aan te bieden”, zei Carolina Valencia, vicepresident in de HR-praktijk van Gartner, in een verklaring. “Organisaties moeten meer dan ooit inspelen op alle facetten van het individu, van fysiek tot emotioneel, en enkele van de nieuwe stressfactoren aanpakken die het afgelopen jaar zijn opgedoken.”

Bij het evalueren van de welzijnsinitiatieven van hun organisatie, biedt Garners deze punten ter overweging:

Commit to Help Employees Cope with Stress Factors, Even Post-Pandemic

In reactie op de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht, namen de meeste organisaties noodmaatregelen om hun personeel te ondersteunen. Uit het onderzoek van Gartner bleek dat 87% van de bedrijven flexibele werktijden bood aan werknemers die als verzorger van familieleden optraden. Bovendien gaf 26% werknemers betaald verlof (PTO) voor kinderopvang en 21% PTO voor ouderenzorg.

Bovendien bleek uit een Gartner-enquête onder 50 HR-leiders dat 64% van de bedrijven hun personeel een nieuw welzijnsaanbod bood, terwijl 34% van de bedrijven de toegang tot hun bestaande aanbod uitbreidde.

Toch meldt slechts een kwart van de organisaties dat ze van plan zijn om de programma’s die tijdens de pandemie zijn geïntroduceerd, in de nabije toekomst te handhaven. Leiders moeten overwegen om programma’s ook na de pandemie in stand te houden vanwege de financiële problemen en de aanhoudende stress die ook na de uitbraak zullen blijven bestaan.

Personalize Support to Meet Diverse Employee Needs

Om aan de uiteenlopende behoeften van werknemers te voldoen, moeten organisaties ervoor zorgen dat er afstemming is tussen de ondersteuning die ze bieden en de vraag van werknemers. Volgens onderzoek van Gartner heeft echter minder dan de helft van de werknemers (46%) het gevoel dat de welzijnsprogramma’s van hun organisatie gepersonaliseerd zijn. Om dit te verzachten, kunnen organisaties specifieke stappen nemen om de afstemming tussen ondersteuning en vraag te bereiken – zoals het aanbieden van meer keuzes. Momenteel meldt slechts 19% van de werknemers die werken voor organisaties met programma’s voor mentaal welzijn dat ze toegang hebben tot vijf of meer aanbiedingen.

Daarnaast moeten leiders werknemers hulpmiddelen geven om op het juiste moment zelfstandig door uitdagende momenten te navigeren. Een tactiek die succesvolle organisaties gebruiken is het aanmoedigen van werknemers om zelf hun welzijn te beoordelen. Op die manier kunnen werknemers zichzelf gemakkelijk benchmarken, een ontwikkelingsplan opstellen om hun welzijn te verbeteren en zichzelf verantwoordelijk houden voor hun welzijn. Belangrijker nog, het moedigt werknemers aan om op zoek te gaan naar aanbiedingen die de organisatie al biedt.

Stablish Programs, Processes and Guidance to Enable Discussions

Hoewel de COVID-19 pandemie een anomalie was, komen verstoringen steeds vaker voor en organisaties moeten worden uitgerust om het welzijn van werknemers te ondersteunen.

Leiders moeten programma’s, processen en begeleiding vaststellen voorafgaand aan welke onverwachte gebeurtenis er ook komt. Deze inspanningen moeten werknemers in staat stellen – maar niet dwingen – om onderwerpen te bespreken die ze anders misschien nerveus zijn om ter sprake te brengen, waaronder uitdagingen op het gebied van geestelijke gezondheid, het oplossen van spanningen tussen werknemers en emotionele gezondheidskwesties.

Gartner’s onderzoek toont aan dat slechts ongeveer de helft van de werknemers (49%) het ermee eens is dat hun manager hun problemen en behoeften begrijpt. Om dit aan te pakken, kunnen leiders gemakkelijk te begrijpen informatie verstrekken die het niveau van betrokkenheid definieert dat van managers wordt verwacht bij het ondersteunen van hun werknemers met psychische en emotionele gezondheidskwesties.

“De COVID-19-pandemie heeft werkgevers en werknemers duidelijk gemaakt dat werk en leven niet als twee afzonderlijke constructen kunnen worden behandeld,” zei Valencia. “Als werkgevers werknemers in turbulente tijden effectiever helpen ondersteunen met alle aspecten van hun gezondheid, hebben ze niet alleen een beter leven, maar presteren ze ook op een hoger niveau In feite kunnen organisaties die holistische welzijnsondersteuning bieden, de discretionaire inspanning van werknemers met 21% verhogen, twee keer zoveel als bedrijven die alleen traditionele (fysieke en financiële) programma’s bieden.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.