By Carolyn Crist

5 Min Read

(Reuters Health) – Myöhäisraskauksissa synnytyksen käynnistäminen 41. raskausviikolla voi olla turvallisempaa kuin odottelu 42. raskausviikolla, osoittaa laaja ruotsalainen tutkimus.

14 sairaalassa tehty satunnaistettu tutkimus keskeytettiin ennenaikaisesti, koska kuolleena syntyneet ja vastasyntyneet kuolivat selvästi useammin ”odottavalla hoidolla” raskausviikolle 42 asti kuin synnytyksen käynnistämisellä raskausviikolla 41. Tutkijat raportoivat The BMJ -lehdessä.

Muita eroja näiden kahden ryhmän välillä ei havaittu vauvojen tai äitien haitallisissa lopputuloksissa, joten synnytyksen käynnistämistä raskausviikolla 41 tulisi varmasti tarjota äideille, tutkijaryhmä päättelee.

”Vastasyntyneiden kuolleisuus ja sairastuvuus sekä äitien sairastuvuus lisääntyvät, kun raskaus kestää yli 40 viikkoa, ja riskit kasvavat entisestään raskauden edetessä”, sanoi tutkimusta johtanut Ulla-Britt Wennerholm Sahlgrenskan yliopistollisesta sairaalasta Göteborgissa Ruotsissa.

”Myöhäisraskauksien synnytyslääketieteellisestä hoidosta ja synnytyksen käynnistämisen optimaalisesta ajankohdasta on edelleen epävarmuutta”, hän kertoi Reuters Healthille sähköpostitse.

Yli 14 prosenttia kuolleena syntyneistä liittyy maailmanlaajuisesti pitkittyneeseen raskauteen, tutkimuksen tekijät toteavat raportissaan. Maailman terveysjärjestö suosittelee synnytyksen käynnistämistä 41 raskausviikolla, mutta maiden käytännöt vaihtelevat usein.

Wennerholm ja kollegat vertasivat synnytyksen käynnistämistä 41 raskausviikolla odotteluun ja synnytyksen käynnistämiseen 42 raskausviikolla, jos synnytystä ei vieläkään ollut tapahtunut. Ruotsin 14 sairaalassa vuosina 2016-2018 yhteensä 2760 naista, joilla oli matalan riskin, komplisoitumaton, yli 40 viikkoa kestänyt raskaus, jaettiin satunnaisesti jompaankumpaan näistä kahdesta ryhmästä.

Tutkijat tarkastelivat vauvalle aiheutuvien haitallisten lopputulosten yhdistelmää, mukaan lukien kuolleena syntyminen, vastasyntyneen kuolema, aivoverenvuoto, hapenpuute, hengitysvaikeudet, kouristukset ja tarvittava hengitys. He tarkastelivat myös äideille aiheutuneita komplikaatioita, kuten keisarinleikkausta tai emättimen synnytystä instrumentein, synnytyksen pitkittymistä, epiduraalipuudutuksen käyttöä ja verenvuotoa.

Tutkijaryhmä oli suunnitellut rekrytoivansa 10 000 naista ajan kuluessa, mutta he keskeyttivät tutkimuksen, kun he havaitsivat, että imeväiskuolleisuus oli huomattavasti korkeampi odottavan hoidon ryhmässä. Viikolle 42 asti odottaneiden naisten joukossa oli viisi kuolleena syntynyttä ja yksi vastasyntyneen kuolema, kun taas 41 viikolla käynnistetyn synnytyksen ryhmässä ei ollut yhtään.

Synnytyskomplikaatiot eivät eronneet tilastollisesti näiden kahden ryhmän välillä – käynnistysryhmässä oli 33 ja odottavan hoidon ryhmässä 31. Keisarinleikkausten, emättimen kautta tapahtuvien synnytysten ja muiden äidille aiheutuneiden seurausten määrät olivat samat.

”Useimmilla ruotsalaisilla klinikoilla ja myös joissakin muissa maissa rutiinina on edelleen käynnistää synnytys viikolla 42, joten oli odottamatonta, että jouduimme keskeyttämään tutkimuksen ennenaikaisesti”, Wennerholm sanoi. ”Tutkimus lopetettiin eettisistä syistä, koska perinataalikuolleisuuden määrä oli odottamattoman korkea.”

Tulevissa tutkimuksissa on keskityttävä tähän perinataalikuolleisuuden osa-alueeseen, jotta löydökset voidaan vahvistaa ja ymmärtää syyt, hän sanoi. Tutkimusryhmä analysoi nyt yksittäisten potilaiden tietoja tutkimuksesta ymmärtääkseen, onko tietyillä naisryhmillä suurempi riski. He tekevät myös terveysteknologian ja -talouden analyysin selvittääkseen, miten kansallisia ohjeita voitaisiin muuttaa – ja miten se voi vaikuttaa odottaviin äiteihin ja taloudellisiin kustannuksiin.

”Äitiyshuollossa valinnanvapaus on tärkeää, ja kaikkien raskaana olevien naisten olisi saatava selkeää tietoa käytettävissä olevista vaihtoehdoista, jotta he voivat tehdä täysin tietoon perustuvia ja oikea-aikaisia päätöksiä”, sanoo brittiläisen Birminghamin yliopiston äitiyshuollon näyttöön perustuvaa hoitoa käsittelevä professori Sara Kenyon, joka on mukana kirjoittamassa tutkimukseen liittyvää kommenttia.

Vaikkakin kokonaisriski epäsuotuisalle lopputulokselle 42 raskausviikolla on pieni sekä äidille että vauvalle, synnytyksen käynnistäminen 41. raskausviikolla saattaisi kuitenkin olla vaarattomampi vaihtoehto, huomautetaan kommentissa. Nyt sairaaloiden ja äitiyspoliklinikoiden on löydettävä keinoja ottaa tämä neuvo huomioon ja toteuttaa se.

”Raskaudet, jotka jatkuvat yli 41 raskausviikon, ovat yleensä turvallisia ja suoraviivaisia, mutta kuolleena syntymisen riski kasvaa hieman mutta merkittävästi tämän jälkeen, joten synnytyksen käynnistäminen 41 raskausviikolla on järkevä vaihtoehto naisille”, Kenyon kertoi Reuters Healthille sähköpostitse. ”Tuemme kliinisten ohjeiden jatkuvaa tarkistamista sitä mukaa, kun uutta näyttöä saadaan parhaiden käytäntöjen varmistamiseksi.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.