Yhdysvalloissa SIRVA lisättiin vuonna 2017 korvattavien vammojen luetteloon rokotevammataulukkoon, jota käytetään kansallisessa rokotevahinkojen korvausohjelmassa. Tämä sisällyttäminen mahdollisti sen, että vammaa vaativat henkilöt voivat hakea korvausta ohjelman puitteissa perustetusta valtion rahastosta, mutta samalla rokotevalmistajat ja -ylläpitäjät vapautettiin oikeudellisesta vastuusta. Vuoteen 2020 mennessä SIRVA-vammojen osuus rokotevahinkokorvaushakemuksista oli 54 prosenttia. Huhtikuussa 2020 Yhdysvaltain terveysministeriö (Department of Health and Human Services) alkoi harkita ehdotusta kyseisen vamman poistamiseksi kyseisestä taulukosta sen jälkeen, kun kyseistä vammaa koskevien korvaushakemusten määrä oli kasvanut huomattavasti, ja 20. heinäkuuta 2020 ministeriö julkaisi virallisen ilmoituksen siitä, että se pyrkisi poistamaan SIRVA-vamman rokotevahinkojen korvausjärjestelmästä.

Tukeakseen ehdotustaan poistaa vahinko taulukosta osasto väitti:

Tieteellinen kirjallisuus osoittaa, että SIRVA johtuu todennäköisesti huonosta rokotustekniikasta eikä pelkästään rokotteesta tai sen ainesosista. … Tiedeyhteisössä ollaan lähes yksimielisiä siitä, että SIRVA johtuu pikemminkin rokotteen virheellisestä antamisesta kuin itse rokotteesta. Lopullisen säännön julkaisemisen jälkeen tehdyissä tieteellisissä lisätutkimuksissa todettiin, että subdeltoideaalinen tai subacromiaalinen bursiitti ja muut olkapäävauriot ovat ”todennäköisemmin seurausta huonosta injektiotekniikasta (injektiokohta, -kulma, neulan koko ja potilaan ominaisuuksien huomiotta jättäminen, esim, sukupuoli, ruumiinpaino ja fyysinen kunto)”, eikä niinkään ”rokotteiden sisältämät antigeenit tai adjuvantit, jotka laukaisisivat immuuni- tai tulehdusreaktion.”

Ehdotuksen johdosta jätettiin useita vastakkaisia lausuntoja, mutta poisto saatiin lopullisesti voimaan 21. tammikuuta 2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.