Rikostilastot

New Yorkin osavaltion rikosoikeudellisten palveluiden osasto (Division of Criminal Justice Services) raportoi vuonna 2018 nettomääräisesti yhteensä 4 607 indeksirikosta, mikä merkitsee 0,19 prosentin kasvua rikollisuuden määrässä verrattuna vuoden 2017 tietoihin. Tämä johtui pääasiassa väkivaltarikosten 5 prosentin piikistä, sillä omaisuusrikosten kirjattiin vähentyneen 0,89 prosenttia. Varkaudet laskivat 2 %, ja ne olivat erityisesti toistuvin rikos, sillä pelkästään vuonna 2018 niitä tapahtui 3 120. Sitä seurasivat murtovarkaudet ja moottoriajoneuvovarkaudet. Mutta vaikka murtovarkaudet vähenivät 5 %, moottoriajoneuvovarkaudet lisääntyivät 23 %. Törkeä pahoinpitely oli kolmanneksi yleisin.

Rikosrekisterit

Niin kuin Schenectadyn piirikunnan sheriffin toimisto tarjoaa lainvalvontapalveluita piirikunnan asukkaille ja vastaa rikollisuuteen liittyvien rekistereiden ja raporttien tuottamisesta ja ylläpidosta, New Yorkin osavaltion rikosoikeudellisten palveluiden osasto (New York State Division of Criminal Justice Services Division of Criminal Justice Services) toimii osavaltion rikosrekisteritietojen ensisijaisena säilyttäjänä. Se toimittaa rikosrekisteritietoja ja tekee osavaltion asukkaiden taustatarkastuksia pyynnöstä.

How To Get Criminal Records

Rikosrekisteritietoja koskevat pyynnöt käsittelee New Yorkin osavaltion rikosoikeuspalvelujen osasto. Osavaltion lakien mukaisesti vain työnantajat, lupayksiköt ja laillisesti valtuutetut henkilöt voivat tutustua muiden kuin itsensä rikosrekisteritietoihin. Yksityishenkilöt voivat tutustua vain omiin tietoihinsa, jotka tunnetaan nimellä Personal Record Reviews.

Henkilökohtaisia rekisteritarkistuksia voi saada ottamalla yhteyttä DCJS:n hyväksyttyyn sormenjälkitoimittajaan. Pyynnön esittäjän on varattava aika myyjän kanssa, esitettävä sovittuna ajankohtana jokin hyväksytyistä henkilöllisyystodistuksista ja maksettava myyjälle 63,50 dollaria. Myyjä toimittaa pyynnön, jonka DCJS yleensä käsittelee ja lähettää pyynnön esittäjän osoitteeseen Yhdysvaltain postitse 7-10 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Työnantajat ja valtuutetut henkilöt voivat pyytää henkilöiden rikosrekisteritietoja lataamalla ja täyttämällä lomakkeen Request for Access to Criminal History Record Information. Täytetty hakemus lähetetään sitten postitse, sähköpostitse tai toimitetaan henkilökohtaisesti osoitteeseen:

Office of Legal Services
New York State Division of Criminal Justice Services
RE: Criminal History Record Information Access Inquiry
Alfred E. Smith Building
80 South Swan St.
Albany, New York 12210

How to Find Sex Offender Information

New Yorkin osavaltion seksuaalirikoksentekijärekisteriin tallennetaan tiedot kaikista New Yorkin osavaltiossa asuvista tuomituista ja rekisteröidyistä seksuaalirikollisista. Kiinnostuneet henkilöt voivat hakea tietoja Schenectadyn seksuaalirikollisista tekemällä haun rekisteristä käyttämällä rikoksentekijän etu-/sukunimeä tai postinumeroa ja heidän vankeustilaansa. Piirikunnan asukkaat voivat myös halutessaan tilata NY Alert -järjestelmän, joka ilmoittaa rekisteröidyille henkilöille lähistöllä olevien rikoksentekijöiden sijainnista ja sääntöjen noudattamisen tilasta

Where to Get Inmate and Jail Information

Schenectadyn piirikunnan vankilalaitosta hallinnoi piirikunnan sheriffin toimisto, joka tuottaa ja ylläpitää kaikkia tietoja, jotka koskevat vankilaa ja piirikunnan vankilassa olevia vankeja. Kiinnostuneet henkilöt voivat saada vankilatietoja sekä yksityiskohtaisia tietoja vangin sijainnista, ensisijaisista syytteistä, takuusummasta/takuuehdoista, sosiaalihuollosta ja käyntiaikatauluista tekemällä seuraavan kyselyn:

Sheriffin toimisto
320 Veeder Ave.
Schenectady, NY 12307
Phone: (518) 388-4596

New York State Inmate Lookup Tool -työkalulla voi myös hakea tietoja kaikista New Yorkin osavaltion vankiloissa olevista henkilöistä. Haku voidaan suorittaa käyttämällä vangin nimeä, syntymävuotta tai laitostunnusta.

Tuomioistuinrekisterit

Missä ja miten saada tuomioistuinrekisterit

Tuomioistuinrekisterit Schenectadyn piirikunnassa säilytetään yleensä sen tuomioistuimen oikeustalossa, joka on käsitellyt asian, tavallisesti oikeuskanslerinvirastossa. Kaikkia oikeudenkäyntiasiakirjoja säilytetään myös Schenectadyn piirikunnan kirjurin toimistossa, joka toimii korkeimman oikeuden ja piirikuntatuomioistuinten kirjurina. Toimisto antaa pyynnöstä kopioita ei-luottamuksellisista oikeudenkäyntiasiakirjoista kiinnostuneelle yleisölle.

Voidakseen saada jäljennöksiä oikeudenkäyntiasiakirjoista asianomaiset henkilöt voivat lähettää kirjallisen pyynnön, jossa mainitaan asian yksityiskohdat, kuten asian numero ja asianosaisten nimet, seuraavaan osoitteeseen:

Schenectady County Clerk
620 State Street
3rd Floor,
Schenectady, NY 12305
(518) 388-4220

Tuomioistuinten sijainti piirikunnassa

Alhaalla on lueteltu Schenectadyn piirikunnan (New York) oikeustalojen osoitteet ja yhteystiedot:

Schenectady County Supreme Court
612 State Street,
Schenectady, NY 12305
Phone: (Faksi: (518) 451-8731

Schenectady City Court – Criminal
531 Liberty Street,
Schenectady, NY 12305
Phone: (Faksi: (518) 285-8983

Duanesburg Town Court
5853 Western Turnpike,
Duanesburg, NY 12056
Puh: (518) 895-8922

Niskayuna Town Court
One Niskayuna Circle,
Niskayuna, NY 12309
Phone: Faksi: (518) 386-4515

Princetown Town Court
165 Princetown Plaza,
Schenectady, NY 12306
Puhelin: (518) 386-4560
Faksi: (518) 386-4515

Princetown Town Court
165 Princetown Plaza,
Schenectady, NY 12306
Puh: (518) 357-4047
Fax: (518) 357-4049

Rotterdam Town Justice Court
101 Princetown Road,
Schenectady, NY 12306
Phone: (Faksi: (518) 881-0187

Scotia Village Court
4 North Ten Broeck Street,
Scotia, NY 12302
Puhelimitse: (518) 374-2099
Fax: (518) 374-5620

Missä ja miten saada kiinteistörekisteritietoja

Schenectady Office of the County Clerk toimii piirikunnan rekisterinpitäjänä, joka tuottaa ja ylläpitää maa- ja kiinteistönomistukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kauppakirjoja (deeds), panttioikeuksia (liens) ja tonttijakoja (plats) sekä kiinnitysasiakirjoja. Asiasta kiinnostuneet henkilöt voivat pyytää jäljennöksiä näistä asiakirjoista joko henkilökohtaisesti tai lähettämällä kirjallisen pyynnön, jossa mainitaan yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä asiakirjasta, seuraavaan osoitteeseen:

Schenectady County Clerk
620 State Street
3rd Floor,
Schenectady, NY 12305
(518) 388-4220

elintärkeät rekisterit

Schenectady Countyn elintärkeät rekisterit, jotka on laatinut ja jotka on laatinut ja myöntänyt sen kaupungin virkailija kyseisessä kaupungissa/kaupungin kaupungin virkailija, jossa tapahtuma tapahtui. New Yorkin osavaltion väestörekistereitä hallinnoi ja levittää yleensä New Yorkin osavaltion terveysministeriö (New York State Department of Health), joka on osavaltion syntymä-, kuolema-, avioliitto- ja avioerorekisterien keskusrekisteri. Kaikki Schenectadyn väestörekisteritietoja koskevat pyynnöt voidaan osoittaa osavaltion toimistoon.

Missä ja miten saada avioerotietoja

Eropäätökset ja avioerotodistukset katsotaan molemmat rekistereiksi. Siinä missä avioeropäätöksiä ylläpitää pääasiassa avioeron myöntäneen tuomioistuimen virkailija sen kaupungin tai kunnan virkailijan toimistossa, jossa avioero jätettiin, todistuksia ylläpidetään osavaltiotasolla. Viime kädessä Schenectadyn korkeimman oikeuden myöntämiä avioerotodistuksia ylläpitää ja myöntää New Yorkin osavaltion terveysministeriön Vital Records Certification Unit -yksikkö.

Ainoastaan tietueessa mainitut eronneet ja laillisesti valtuutetut henkilöt voivat pyytää kopiota avioerotodistuksesta toimistosta. Asiasta kiinnostuneet ja siihen oikeutetut henkilöt voivat saada nämä tiedot täyttämällä ja lähettämällä Application for Copy of Divorce Certificate -lomakkeen. Hakemukseen on liitettävä lomakkeessa ilmoitetut maksut ja henkilöllisyystodistusta koskevat vaatimukset osoitteeseen:

New York State Department of Health
Vital Records Certification Unit
P.O. Box 2602
Albany, NY 12220-2602

Missä ja miten avioliittotietoja haetaan

Schenectadyn kreivikunnassatoimiluvan saaneiden avioliittojen tietoja ylläpitää osavaltion terveydenhuolto-osaston elintärkeiden tietueiden yksikkö. Jäljennöksiä näistä tiedoista voivat pyytää vain tiedoissa mainitut puolisot ja laillisesti valtuutetut henkilöt. Tietoja voi pyytää käyttämällä lomaketta Application for a Marriage Certificate (Hakemus avioliittotodistuksen saamiseksi). Täytetty lomake lähetetään yhdessä ilmoitettujen maksujen ja henkilöllisyystodistusta koskevien vaatimusten kanssa seuraavaan osoitteeseen:

New York State Department of Health
Vital Records Certification Unit
P.O. Box 2602
Albany, NY 12220-2602

Missä ja miten saada syntymä- ja kuolinrekisteritietoja

Schenectadyn piirikunnan tapahtumia koskevia syntymä- ja kuolinrekisteritietoja saa osavaltion terveysministeriön Vital Records Certification Unitista. Osavaltion lakien mukaan näitä tietueita voivat pyytää vain todistuksen kohde, rekisteröidyn tai vainajan vanhempi tai laillinen huoltaja sekä henkilöt, joilla on laillinen valtuutus tai laillinen vaatimus tietueeseen liittyen. Asiasta kiinnostuneet ja siihen oikeutetut henkilöt voivat pyytää syntymä- ja kuolintodistuksia käyttämällä syntymätodistuksen jäljennöstä koskevaa hakemusta tai kuolintodistuksen jäljennöstä koskevaa hakemusta. Lomakkeet voidaan lähettää yhdessä ilmoitettujen maksujen ja henkilöllisyystodistusta koskevien vaatimusten kanssa osoitteeseen:

New York State Department of Health
Vital Records Certification Unit
P.O. Box 2602
Albany, NY 12220-2602

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.