Podle Carolyn Crist

5 Min Read

(Reuters Health) – U pozdních těhotenství může být vyvolání porodu ve 41. týdnu bezpečnější než čekání do 42. týdne, naznačuje velká švédská studie.

Randomizovaná studie ve 14 nemocnicích byla předčasně zastavena, protože počet mrtvě narozených dětí a úmrtí novorozenců byl výrazně vyšší při „očekávaném vedení“ do 42. týdne těhotenství ve srovnání s vyvoláním porodu ve 41. týdnu, uvádějí vědci v časopise The BMJ.

Nebyly zjištěny žádné další rozdíly mezi oběma skupinami v nepříznivých výsledcích pro děti nebo matky, takže vyvolání porodu ve 41. týdnu by mělo být matkám určitě nabídnuto, uzavírá tým studie.

„Novorozenecká úmrtnost a nemocnost, stejně jako nemocnost matek, se zvyšuje, když těhotenství trvá déle než 40 týdnů, a rizika se dále zvyšují s postupujícím těhotenstvím,“ uvedla Ulla-Britt Wennerholmová z Sahlgrenské univerzitní nemocnice ve švédském Göteborgu, která studii vedla.

„Stále panuje nejistota ohledně porodnického managementu pozdních těhotenství a optimální doby pro vyvolání porodu,“ uvedla pro agenturu Reuters Health e-mailem.

Přibližně 14 % mrtvě narozených dětí je celosvětově spojeno s prodlouženým těhotenstvím, poznamenávají autoři studie ve své zprávě. Světová zdravotnická organizace doporučuje vyvolání porodu ve 41. týdnu, ale jednotlivé země se ve svých postupech často liší.

Wennerholmová a její kolegové porovnávali vyvolání porodu ve 41. týdnu s přístupem „počkej a uvidíš“ a s vyvoláním porodu ve 42. týdnu, pokud porod ještě nenastal. Ve 14 švédských nemocnicích bylo v letech 2016-2018 celkem 2 760 žen s nízkorizikovým, nekomplikovaným těhotenstvím trvajícím déle než 40 týdnů náhodně zařazeno do jedné ze dvou skupin.

Výzkumníci sledovali souhrn nepříznivých výsledků pro dítě, včetně narození mrtvého dítěte, úmrtí novorozence, krvácení do mozku, nedostatku kyslíku, problémového dýchání, křečí a nutné ventilace. Sledovali také komplikace u matek, jako je porod císařským řezem nebo vaginální porod s nástroji, prodloužení porodu, použití epidurální anestezie a krvácení.

Výzkumný tým plánoval postupně nabrat 10 000 žen, ale studii přerušil, když zjistil výrazně vyšší míru úmrtnosti kojenců ve skupině s očekávaným vedením porodu. U žen, které čekaly do 42. týdne, došlo k pěti porodům mrtvého plodu a jednomu úmrtí novorozence, zatímco ve skupině vyvolané ve 41. týdnu k žádnému nedošlo.

Porodní komplikace se mezi oběma skupinami statisticky nelišily – ve skupině s indukcí bylo 33 a ve skupině s očekávaným vedením 31 případů. Míra porodů císařským řezem, vaginálních porodů a dalších následků pro matku byla stejná.

„Na většině švédských klinik a také v některých jiných zemích se stále běžně provádí indukce ve 42. týdnu, takže bylo nečekané, že jsme museli studii předčasně ukončit,“ uvedl Wennerholm. „Studie byla zastavena z etických důvodů kvůli neočekávané vyšší míře perinatální úmrtnosti.“

Podle ní se budou muset další studie zaměřit na tento aspekt perinatální úmrtnosti, aby se potvrdily výsledky a pochopily důvody. Výzkumný tým nyní analyzuje údaje jednotlivých pacientek ze studie, aby pochopil, zda určité skupiny žen čelí vyššímu riziku. Provádějí také analýzu zdravotnických technologií a ekonomiky, aby zjistili, jak změnit národní pokyny – a jak to může ovlivnit nastávající matky a ekonomické náklady.

„U porodní péče je důležitá možnost volby a jasné informace o dostupných možnostech by měly být dostupné všem těhotným ženám, aby se mohly plně informovaně a včas rozhodnout,“ uvedla Sara Kenyonová z Birminghamské univerzity ve Velké Británii, profesorka porodní péče založené na důkazech, která je spoluautorkou komentáře doprovázejícího studii.

Ačkoli je celkové riziko nepříznivého výsledku ve 42. týdnu pro matku i dítě nízké, indukce ve 41. týdnu může být bezpečnější, upozorňuje komentář. Nyní musí nemocnice a porodnice najít způsob, jak toto doporučení zohlednit a realizovat.

„Těhotenství, které pokračuje po 41. týdnu, je obvykle bezpečné a bezproblémové, ale po této době dochází k malému, ale významnému zvýšení rizika narození mrtvého dítěte, takže indukce porodu ve 41. týdnu je pro ženy rozumnou volbou,“ uvedl Kenyon pro agenturu Reuters Health prostřednictvím e-mailu. „Podporujeme neustálé přezkoumávání klinických pokynů podle toho, jak se objevují nové důkazy, abychom zajistili nejlepší postupy.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.