3. května 2019

Bitva u Puebla představovala pro Mexiko významné vítězství. Jednotný lid, který se řídil láskou k vlasti, ubránil mexickou zemi proti více než šestitisícové armádě Francouzů.

  1. Po reformní válce Mexikem otřásaly neustálé války mezi konzervativci a liberály, které zemi přivedly do finanční krize. Po tomto státním bankrotu tehdejší prezident Benito Juárez na dva roky pozastavil splácení dluhu vůči Angličanům, Španělům a Francouzům.

  2. Vůdci těchto národů se v roce 1861 sešli v Londýně, aby mexické vládě zaslali komuniké, v němž pohrozili, že pokryjí splácení dluhu, a pokud nebudou požadavky splněny, podniknou ozbrojenou invazi.

  3. V dubnu 1862 vyústila jednání se Španělskem a Anglií v mír, ale francouzské jednotky se rozhodly dorazit do Mexika, aby si vyřídily účty, a tak se vylodily ve Veracruzu a zamířily do centra země.

  1. Generál Ignacio Zaragoza se rozhodl postavit nepříteli ve městě Puebla a pod velením generála Miguela Negreteho zřídil opevnění s více než 1 200 muži. Na kopcích Loreto a Guadalupe provedl tři útočné brigády po přibližně 1 000 mužích, kterým veleli generálové Felipe Berriozábal, Porfirio Díaz a Francisco Lamadrid, a také 550 jezdců pod velením generála Antonia Álvareze.

  2. Ráno 5. května dorazily francouzské jednotky s více než šesti tisíci členy, aby zahájily boj.

  1. Z hlavního města republiky sledovali průběh bitvy pomocí telegramů, kde obdrželi sdělení, že od 9:30 byly spatřeny nepřátelské jednotky a až do poledne pokračoval útok s dělostřelbou z obou stran.

  2. Po dalším pokusu o útok, kterému se republikánské jednotky vyhnuly, bylo v půl třetí odpoledne oznámeno, že se Francouzi rozcházejí.

  3. O několik hodin později se spustil liják a evropská armáda začala ustupovat.

  4. Teprve v sedm hodin večer oznámil generál Ignacio Zaragoza prezidentovi republiky definitivní vítězství v bitvě.

10. Voják Miguel Blanco Múzquiz, ministr války a námořnictva, před vítězstvím prohlásil:

„Čest statečným vojákům republiky! Nejvyšší vláda byla nesmírně potěšena dnešním dnem, památným a nesmrtelným v lesku našich dějin, ale zejména hrdinnou obranou pahorků Guadalupe a Loreto, kde útočník a svobodní lidé zpečetili svou krví, ti první své rozčarování a ti druzí svou nehynoucí slávu. Bravo, statečný vrchní generále a všichni vaši důstojní druhové! Výborně, vojáci svobody a pokroku! Národ vám mnoho dluží a bude vás milovat a odměňovat, jak si zasloužíte. Pokud tato cesta skončí stejně slavně, jako začala a pokračovala, nezbude nic jiného, než si přát nejvyšší vládu.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.