V současné době zákon říká: pokud je to váš první nebo druhý trestný čin týrání dítěte třetího stupně, jedná se o přestupek (maximální doba odnětí svobody je až jeden rok), ale třetí takový trestný čin je trestný čin. Viz níže uvedený zákon, kde jsem jej označil *****. Bez ohledu na situaci si najměte právníka, který vám pomůže, nebo požádejte o veřejného obhájce.
O.C.G.A. § 16-5-70. Týrání dětí
(a) Rodič, poručník nebo jiná osoba, která dohlíží na blaho dítěte mladšího 18 let nebo má dítě v bezprostřední péči či opatrování, se dopustí trestného činu týrání dětí prvního stupně, pokud taková osoba úmyslně zbaví dítě nezbytné výživy do té míry, že je ohroženo jeho zdraví nebo blaho.
(b) Každá osoba se dopustí trestného činu týrání dětí prvního stupně, pokud dítěti mladšímu 18 let úmyslně způsobí krutou nebo nadměrnou fyzickou nebo duševní bolest.
(c) Každá osoba se dopustí trestného činu týrání dětí druhého stupně, pokud dítěti mladšímu 18 let z trestné nedbalosti způsobí krutou nebo nadměrnou fyzickou nebo duševní bolest.
***** d) Trestného činu týrání dětí třetího stupně se dopustí každá osoba, která:
(1) taková osoba, která je hlavním útočníkem, úmyslně umožní, aby dítě mladší 18 let bylo svědkem spáchání násilného trestného činu, ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví v rodině, nebo
(2) taková osoba, která je hlavním útočníkem, s vědomím, že dítě mladší 18 let je přítomno a vidí nebo slyší čin, spáchá násilný trestný čin, ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví v rodině.
(e)(1) Osoba odsouzená za trestný čin týrání dětí prvního stupně podle tohoto oddílu zákoníku bude potrestána odnětím svobody na dobu nejméně pěti a nejvíce dvaceti let.
(2) Osoba odsouzená za trestný čin týrání dětí druhého stupně bude potrestána odnětím svobody na dobu nejméně jednoho roku a nejvýše deseti let.
***** (3) Osoba odsouzená za trestný čin týrání dětí třetího stupně bude při prvním nebo druhém odsouzení potrestána jako za přestupek. Při odsouzení za třetí nebo další trestný čin týrání dětí třetího stupně se obviněný dopustí trestného činu a bude odsouzen k peněžitému trestu ve výši nejméně 1 000,00 USD a nejvýše 5 000,00 USD nebo k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku a nejvýše tří let nebo bude odsouzen k peněžitému trestu i trestu odnětí svobody.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.