Jebel Barkal Świątynia Mut: Amun w towarzystwie Mut przedstawiony wewnątrz Jebel Barkal

Precinct of Mut w kompleksie świątynnym w Karnaku

Współcześnie w Egipcie i Sudanie wciąż stoją świątynie poświęcone Mut, co odzwierciedla powszechny kult jej osoby. Centrum jej kultu w Sudanie stała się świątynia Mut w Jebel Barkal, a w Egipcie świątynia w Karnaku. W świątyni tej znajdował się posąg, który uważany był za ucieleśnienie jej prawdziwego ka. Jej kult obejmował codzienne rytuały przez faraona i jej kapłanki. Reliefy wewnętrzne przedstawiają sceny kapłanek, obecnie jedynym znanym przykładem kultu w starożytnym Egipcie, który był zarządzany wyłącznie przez kobiety.

Zazwyczaj królowa służyła jako główna kapłanka w rytuałach świątynnych. Faraon uczestniczył również i stałby się bóstwem po śmierci. W przypadku, gdy faraon był kobietą, zapisy jednego przykładu wskazują, że miała jej córka służyć jako arcykapłanka w jej miejsce. Często kapłani służyli w administracji świątyń i wyroczni, gdzie kapłanki wykonywały tradycyjne rytuały religijne. Te rytuały obejmowały muzykę i drinking.

The faraon Hatszepsut miał starożytną świątynię Mut w Karnaku przebudowany podczas jej rządów w XVIII dynastii. Poprzedni wykopaliska myślał, że Amenhotep III miał świątyni zbudowany z powodu setek posągów znalezionych tam Sekhmet, który nosił jego nazwisko. Jednak Hatszepsut, która ukończyła ogromną liczbę świątyń i budynków publicznych, ukończyła prace siedemdziesiąt pięć lat wcześniej. Zapoczątkowała ona zwyczaj przedstawiania Mut z koroną zarówno Górnego, jak i Dolnego Egiptu. Uważa się, że Amenhotep III usunął większość znaków Hatszepsut, jednocześnie biorąc kredyt dla projektów, które zbudowała.

Hatshepsut był faraonem, który przyniósł Mut na pierwszy plan ponownie w egipskim panteonie, identyfikując się mocno z bogini. Ona stwierdziła, że była potomkiem Mut. Ona również związane z wizerunkiem Sekhmet, jako bardziej agresywny aspekt bogini, po służył jako bardzo udany wojownik podczas wczesnej części jej panowania jako pharaoh.

Później w tej samej dynastii, Akhenaten tłumione kult Mut, jak również innych bóstw, kiedy promował monoteistyczny kult jego boga słońca, Aten. Tutanchamon później przywrócił jej kult, a jego następcy nadal kojarzyli się z Mut.

Ramesses II dodał więcej pracy nad świątynią Mut podczas dziewiętnastej dynastii, jak również odbudował wcześniejszą świątynię w tym samym obszarze, ponownie poświęcając ją Amonowi i sobie. Umieścił go tak, że ludzie będą musieli przejść jego świątyni na ich drodze do tego z Mut.

Kushite faraonów rozszerzone Mut świątyni i zmodyfikowane Ramesses świątyni do użytku jako sanktuarium świętowane narodziny Amona i Khonsu, próbując zintegrować się z boskiej sukcesji. Zainstalowali również własne kapłanki wśród szeregów kapłanek, które urzędowały w świątyni Mut.

Grecka dynastia Ptolemeuszy dodała własne dekoracje i kapłanki w świątyni, jak również i wykorzystała autorytet Mut do podkreślenia własnych interesów.

Później rzymski cesarz Tyberiusz odbudował miejsce po poważnej powodzi, a jego następcy wspierali świątynię aż do jej wyłączenia z użytku, około trzeciego wieku naszej ery. Później rzymscy urzędnicy wykorzystywali kamienie ze świątyni do własnych projektów budowlanych, często nie zmieniając wyrzeźbionych na nich wizerunków.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.