uses

Deze medicatie wordt af en toe gebruikt om u te helpen wakker en alert te blijven wanneer u zich moe en/of slaperig voelt. Cafeïne is een mild stimulerend middel.Deze medicatie mag niet worden gebruikt om slaap te vervangen.Deze medicatie mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar.

hoe te gebruiken

Neem dit product via de mond in zoals voorgeschreven. Volg alle aanwijzingen op de verpakking van het product, of neem zoals voorgeschreven door uw arts. Dit geneesmiddel mag alleen naar behoefte worden gebruikt, niet op regelmatige basis. Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is, kan dit geneesmiddel verslavend werken. Verhoog uw dosis niet, neem het niet vaker in dan voorgeschreven en neem het niet gedurende langere tijd regelmatig in.Als u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen (zoals hoofdpijn, mentale/stemmingsveranderingen zoals irritatie/nerveusheid). Om ontwenning te helpen voorkomen, kan uw arts uw dosis langzaam verlagen. Ontwenning is waarschijnlijker als u lange tijd of in hoge doses cafeïne heeft gebruikt. Vertel uw arts of apotheker meteen als u ontwenning heeft.Bij langdurig gebruik kan deze medicatie minder goed werken. Overleg met uw arts als deze medicatie niet meer goed werkt.Vertel het uw arts als uw aandoening aanhoudt, verergert, of opnieuw optreedt. Als u denkt dat u mogelijk een ernstig medisch probleem heeft, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

bijwerkingen

Nausea, braken, maagklachten, slaapproblemen, of verhoogd urineren kunnen optreden. Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts of apotheker.Als uw arts u heeft opgedragen deze medicatie te gebruiken, bedenk dan dat hij of zij heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit geneesmiddel gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.Vertel het uw arts meteen als een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen optreedt: duizeligheid, mentale/stemmingveranderingen (bijv. nervositeit, agitatie), trillen (tremor), snelle/onregelmatige hartslag.Een zeer ernstige allergische reactie op dit geneesmiddel is zeldzaam. Roep echter onmiddellijk medische hulp in als u symptomen van een ernstige allergische reactie opmerkt, waaronder: huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral in het gezicht/de tong/de keel), ernstige duizeligheid, ademhalingsmoeilijkheden.Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere bijwerkingen opmerkt die hierboven niet zijn genoemd, neem dan contact op met uw arts of apotheker.In de VS -Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088 of op www.fda.gov/medwatch.In Canada -Raadpleeg uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan Health Canada op 1-866-234-2345.

voorzorgsmaatregelen

Voordat u cafeïne inneemt, dient u uw arts of apotheker te vertellen of u allergisch bent voor cafeïne; of voor andere xanthine geneesmiddelen (bijv. theofylline); of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve bestanddelen bevatten, die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw apotheker voor meer details.Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, vertel uw arts of apotheker uw medische geschiedenis, met name van: hartaandoeningen (bijv. onregelmatig hartritme, recente hartaanval), hoge bloeddruk, maag-/darmzweren, mentale/stemmingsstoornissen (bijv, angst, nervositeit).Voordat u een operatie of bepaalde medische procedures ondergaat (zoals een hartstresstest of een procedure om een normaal hartritme te herstellen als u een ongewoon snelle hartslag heeft), vertel uw arts of tandarts dat u deze medicatie gebruikt en over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, geneesmiddelen zonder recept en kruidenproducten).Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit geneesmiddel, vooral problemen met slapen.Tijdens de zwangerschap mag deze medicatie alleen worden gebruikt wanneer dit duidelijk nodig is. Bespreek de risico’s en voordelen met uw arts.Dit geneesmiddel gaat over in de moedermelk. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

medicijninteracties

Dicijninteracties kunnen de werking van uw medicijnen veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen verhogen. Dit document bevat niet alle mogelijke wisselwerkingen tussen geneesmiddelen. Houd een lijst bij van alle middelen die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, geneesmiddelen zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Begin, stop of verander de dosering van geen enkel geneesmiddel zonder toestemming van uw arts.Sommige producten hebben ingrediënten die uw hartslag of bloeddruk kunnen verhogen. Vertel uw apotheker welke producten u gebruikt en vraag hoe u deze veilig kunt gebruiken (vooral hoest- en verkoudheidsproducten, dieetmiddelen of geneesmiddelen tegen hoofdpijn).Vermijd het drinken van grote hoeveelheden dranken die cafeïne bevatten (koffie, thee, bepaalde frisdranken) of het eten van grote hoeveelheden chocolade tijdens het gebruik van deze medicatie.Deze medicatie kan interfereren met bepaalde medische/laboratoriumonderzoeken (met inbegrip van urine VMA/catecholaminespiegels, dipyridamole-thallium beeldvormingstest), waardoor mogelijk onjuiste testresultaten worden veroorzaakt. Zorg ervoor dat laboratoriumpersoneel en al uw artsen weten dat u dit geneesmiddel gebruikt.

overdosis

Als iemand een overdosis heeft genomen en ernstige symptomen heeft zoals flauwvallen of ademhalingsmoeilijkheden, bel dan 112. Bel anders onmiddellijk een antigifcentrum. Inwoners van de VS kunnen hun plaatselijke antigifcentrum bellen op 1-800-222-1222. Inwoners van Canada kunnen een provinciaal antigifcentrum bellen. Symptomen van overdosering kunnen zijn: maag-/buikpijn, mentale/stemmingswisselingen, toevallen, snelle/onregelmatige hartslag.

opmerkingen

Alle reguliere medische en laboratoriumafspraken nakomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.