Wie mag Levulan NIET gebruiken?

Levulan Kerastick mag niet worden gebruikt door patiënten met cutane lichtgevoeligheid bij golflengten van 400-450 nm, porfyrie, of bekende allergieën voor porfyrines, en bij patiënten met bekende gevoeligheid voor één van de bestanddelen van de Levulan Kerastick voor topicale oplossing.
Levulan Kerastick is niet getest op patiënten met erfelijke of verworven stollingsdefecten. Het is mogelijk dat gelijktijdig gebruik van andere bekende fotosensibiliserende middelen de fotosensibiliteitsreactie van actinische keratosen behandeld met de Levulan Kerastick kan verhogen. Het is belangrijk dat u het uw arts vertelt als u orale geneesmiddelen gebruikt of topische producten op recept of zonder recept gebruikt op uw gezicht of hoofdhuid. Vertel het uw arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn schilfering/korstvorming, verkleuring van de huid, jeuk, prikken en/of een branderig gevoel, roodheid en zwelling. Ernstig prikken en/of branden op een of meer behandelde laesies werd door ten minste 50% van de patiënten gemeld op enig moment tijdens de behandeling.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen?

Patiënten moeten blootstelling van de lichtgevoelige behandelingsplaatsen aan zonlicht of fel binnenlicht ten minste 48 uur na het aanbrengen van Levulan Kerastick Topical Solution vermijden. Blootstelling kan leiden tot een prikkend en/of branderig gevoel en kan roodheid of zwelling van de laesies veroorzaken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.