misdemeanor-conviction-conviction-consequences-Pennsylvania

A szabálysértési elítélésnek sok következménye van Pennsylvaniában. Csak azért, mert Pennsylvania államban szabálysértésről van szó, nem jelenti azt, hogy ez egy pofonegyszerű büntetés. Az ítélet olyan, mint a gyémánt, örökké tart.

Itt a legátfogóbb lista ezekről a következményekről az interneten:

Összefoglaló:

Egy szabálysértésért elítélt személy:

 1. Elveszítheti a választott tisztségek betöltésének jogát
 2. Nem lehet esküdt
 3. Elveszítheti a lehetőséget, hogy gyermeket fogadjon örökbe vagy nevelőszülőket fogadjon be.
 4. Elveszítheti a lőfegyvertartás jogát egy életre
 5. Nem lehet jogosult diákhitelt felvenni
 6. Nem lehet jogosult szakmai engedélyre
 7. Előfordulhat, hogy a “Megan’s Law”
 8. Előfordulhat, hogy bizonyos vétségek elkövetése esetén DNS-mintavételre kötelezik.

Szóval, amikor az emberek azt kérdezik, hogy mik a szabálysértési elítélés következményei Pennsylvaniában? Sok minden lehet.

DETAILS:

VÁLASZTOTT TISZTELŐK

A pennsylvaniai alkotmány 7. szakasza megtiltja, hogy a “hírhedt bűncselekményekért” elítéltek választott tisztséget töltsenek be. Bár igaz, hogy a legtöbb “hírhedt bűncselekmény” bűntett, a bíróságok korábban úgy döntöttek, hogy néhány vétségi szexuális bűncselekmény is ebbe a körbe tartozik. Ha Önt e bűncselekmények valamelyikéért elítélik, nem tölthet be választott tisztséget.

JURY SERVICE

A 42 Pa. C.S. 4502 értelmében minden olyan bűncselekmény, amelynek büntetési tétele meghaladja az egy évet, kizárja a személyt az esküdtszéki szolgálatból. Ez azt jelenti, hogy a harmadfokú vétségek nem zárják ki a személyt az esküdtszéki szolgálatból, mivel azok maximális büntetése 1 év börtönbüntetés. Az első- vagy másodfokú vétségekért egy évnél nagyobb, de akár öt évig terjedő büntetés is kiszabható. Ha Önt első vagy másodfokú vétség miatt ítélik el, nem lehet esküdt. Ez alól a szabály alól van egy kivétel. A járműtörvény megsértése miatt hozott ítélet nem kizáró ok.

VÁLASZTÁSI JOGOK

A bűncselekményekkel ellentétben nem veszíti el a választójogát, ha csak vétség miatt ítélik el. Ez akkor is igaz, ha a választás idején börtönben van.

ÁLLÓSZÜLŐSZÜLŐ/ADOPTÍV SZÜLŐSZÜLŐ

Az egyes vétségek miatt hozott ítéletek megakadályozhatják Önt abban, hogy gyermekeket fogadjon örökbe vagy nevelőszülőket fogadjon be. A 23 Pa. C.S.A. 6344(c) pontja szerint számos bűncselekményt felsorolnak, amelyek e célból kizáró oknak minősülnek. E bűncselekmények közül sok bűntett, de számos közülük vétség, vagy lehet vétség, többek között:

 • Zaklatás – 2709. szakasz.1
 • Jogellenes távoltartás – 2902. szakasz
 • Szeméremsértés – 3127. szakasz
 • Gyermek halálának eltitkolása – 4303. szakasz
 • Gyermekek jólétének veszélyeztetése – 4304. szakasz
 • Csecsemővel való kereskedés -. 4305. szakasz
 • Kiskorúak megrontása – 6301. szakasz

Ez magában foglalja a fenti bűncselekmények bármelyikének elkövetésére irányuló kísérletet, összeesküvést vagy felbujtást.

LŐfegyverek

Az egyik legjelentősebb szabálysértési ítélet következménye Pennsylvaniában a lőfegyverrel kapcsolatos jogokat övezi.

A 18 Pa. C.S.A. 6105 szerint azok, akiket első fokú szabálysértésért ítéltek el, életük végéig nem birtokolhatnak lőfegyvert. Az említett jogszabály b) szakasza szerint a törvény számos olyan bűncselekményt határoz meg, amely kizáró oknak minősül. Míg ezek közül sok bűncselekmény bűntett, néhány bűncselekmény vétség vagy lehet vétség.

Ez a törvény c) szakasza továbbá megtiltja a fegyvertartást a kábítószer- és kozmetikai törvény szerinti bármely bűncselekmény esetén, beleértve a vétségeket is, amelyek két évnél hosszabb börtönbüntetéssel járhatnak. Az 5 éven belül három ittas vezetésért hozott ítélet szintén a lőfegyverek vásárlásától vagy átruházásától való eltiltást vonja maga után.

Ha a bíróság elítéli Önt a 64. törvény (A pennsylvaniai kábítószer-törvények) bármely megsértése miatt, beleértve a kábítószerrel kapcsolatos vádakat is, akkor nem kaphat engedélyt lőfegyver viselésére PA-ban. Tehát más szavakkal, bármilyen vétségi kábítószer elítélés Pennsylvania hordoz vele egy életre szóló tilalmat a rejtett hordozási engedély (helyesen PA License to Carry a Firearm). Ha nem akarja alávetni magát ennek a kizárásnak, akkor most fel kell hívnia minket.

STUDENT LOANS

Egy személy nem kaphat állami felsőoktatási támogatást Pennsylvania államból, ha bármilyen szövetségi bűncselekményt vagy bármilyen állami bűncselekményt vagy vétséget követ el. (22 Pa. C.S. 121.6)

Kontrollált anyag birtoklásáért való elítélés elegendő ahhoz, hogy valaki szövetségi szinten kizárja magát a diákhitelek felvételéből. (20 U.S.C. 1091) Ez kizárja Önt a szövetségi kormányzat által az oktatás kifizetéséhez nyújtott bármilyen ösztöndíjból vagy egyéb pénzbeli támogatásból is. Ez magában foglalja az e bűncselekmény miatt szabálysértés miatt hozott ítéletet is. Birtoklással kapcsolatos bűncselekmények esetében az első elkövetés egy évre kizárja a jogosultságot. A második bűncselekmény esetén két évig nem jogosult a támogatásra. A harmadik bűncselekmény esetén örökre kizárják a jogosultságot. Ez egy fontos szabálysértési elítélés következménye Pennsylvaniában.

HIVATALOS LICENSES

A 18 Pa. C.S.A. 9124(c) szerint a szakmai engedélyezési bizottságok csak a foglalkozás szempontjából releváns szabálysértések miatt tagadhatják meg az engedélyt a kérelmezőtől. A munkáltató a szakmai engedély megtagadásához nem vehet figyelembe olyan vétségeket, amelyeknek nincs közük a szóban forgó foglalkozáshoz. Sok testület ezt teszi, de a végső döntés arról, hogy egy vétség “kapcsolódik-e” egy szakmához, néha nehézkes. Az biztos, hogy egy olyan bűncselekmény, mint a “gyermekek jólétének veszélyeztetése” releváns a tanítási engedély kiadása szempontjából, de vajon releváns-e az engedéllyel rendelkező táplálkozási szakemberek esetében? Az érv mindkét irányban felhozható.

Egy bizonyos szakmai engedélyek törvényileg előírt listája tartalmazza azokat a bűncselekményeket, amelyek kizárják a személyt az engedély megszerzéséből, akár egy időre, akár határozatlan időre. Az egyik ilyen példa erre a magánnyomozói engedély, a 22 PS. 16, amely 11 kizáró szabálysértést sorol fel, mint például a fajtalanság, a terrorista fenyegetés vagy az egyszerű testi sértés.

Bátorítjuk, hogy forduljon a The McShane Firm, LLC-hez további részletekért és segítségért azzal kapcsolatban, hogy egy elítélés hogyan fog ártani az állásának és karrierjének.

FELVÉTEL

Pennsylvania a “Fair Chance” felvételi politikát alkalmazza. Ez a politika lehetőséget biztosít az erőszakmentes büntetett előéletű személyeknek, hogy a felvételi eljárás során magyarázatot adjanak sajátos körülményeikre. A pennsylvaniai munkáltatók átvilágíthatják potenciális munkavállalóikat. A munkáltató azonban nem használhatja fel a büntetett előéletet az egyén ellen, ha az ítélet nem releváns a megpályázott állás szempontjából. Ez a politika nem érinti azokat a pozíciókat, amelyekre a büntetőítélet miatt az egyén nem alkalmas. A szabályzat nem vonatkozik azokra a munkakörökre sem, amelyekben az illető személyek vagy vagyontárgyak védelméért vagy biztonságáért, a bűnüldözésért vagy a veszélyeztetett csoportokkal való kapcsolattartásért lenne felelős.

A szabályzat egy példánya itt található: https://www.oa.pa.gov/Policies/hr/Documents/TM001.pdf

De mi a helyzet az álláspályázatban található jelölőnégyzettel

A potenciális munkáltatók jogilag megkérdezhetik, hogy az állásra jelentkező személynek van-e büntetett előélete, de a munkáltatót korlátozzák abban, hogy a büntetett előéletet hogyan használhatja fel a felvételi eljárás során. (42 USC. § 2000e, et seq.).

Ha egy személy büntetett előéletű, az EEOC ismételten kimondta, hogy a munkáltatóknak bizonyítaniuk kell, hogy “üzleti szükségszerűség” indokolja azt a döntést, hogy valakit nem vesznek fel az elítélt/büntetett előélete miatt. Három tényezőt kell figyelembe venni:

(i) a bűncselekmény vagy magatartás jellege és súlyossága;
(ii) a bűncselekmény vagy magatartás és/vagy a büntetés letöltése óta eltelt idő; és
(iii) a betöltött vagy keresett állás jellege.

EEOC Compliance Manual, § 604 Appendices

Egy pennsylvaniai törvény is foglalkozik a nyilvántartások foglalkoztatásra való felhasználásával, amely tükrözi az EEOC által alkalmazott szabályt. A potenciális munkáltató csak olyan mértékben veheti figyelembe a bűncselekményekért és vétségekért hozott ítéleteket, amilyen mértékben azok a pályázónak a pozícióra való alkalmasságával kapcsolatosak. Emellett a potenciális munkáltatónak értesítenie kell az egyént, ha a felvételt elutasító döntés részben vagy egészben a büntetett előéletre vonatkozó információkon alapult. (18 Pa.C.S. 9125)

MEGAN’S LAW

Pennsylvania úgy döntött, hogy a Commonwealth érdekében áll:

 • azonosítani azokat a szexuális bűnelkövetőket, akik valóban ragadozók, és lehetővé tenni az ítélkező bíróság számára, hogy élethosszig tartó regisztrációt írjon elő ezekre az elkövetőkre;
 • regisztrálja a Pennsylvania Állami Rendőrségnél mind a szexuális bűnelkövetőket, mind a szexuálisan erőszakos ragadozókat; és
 • ÉRTESÍTI a közösségeket, ha ezek a szexuálisan erőszakos ragadozók a környékükre költöznek.

Ingyenes útmutató a szexuális bűncselekmények maximumairól és a Megan-törvényről PA-ban

Egyes szabálysértési szexuális bűncselekményekhez nyilvántartásba vétel szükséges, beleértve a kiskorú megrontását, a jogellenes korlátozást, a hamis fogva tartást, a gyermek gépjárműbe vagy építménybe csalását, a magánélet megsértését és a videokukkolást. (42 Pa.C.S. 9799.14). Csak azért, mert egy szexuális bűncselekmény vádja vétségre csökken, mint láthatja, Pennsylvania államban fontos vétségi következményekkel járhat az elítélés.

DNS-MINTÁK

A Commonwealth érdekében Pennsylvania elhatározta, hogy elengedhetetlen egy DNS-adatbázis és adatbank létrehozása. A pennsylvaniai törvény előírja, hogy a bűncselekményekért és “egyéb meghatározott bűncselekményekért” elítélt személyektől DNS-mintát kell gyűjteni. A 44 Pa.C.S. 2303 meghatározza az “egyéb meghatározott bűncselekmények” fogalmát, amely magában foglal minden olyan bűncselekményt, amely nem szexuális bűncselekmény, a bűncselekményi törvénykönyv vagy a járműtörvénykönyv alapján első fokú vétségként minősített bűncselekmény, valamint bizonyos meghatározott, másodfokú vétségként minősített bűncselekmények.

Második fokú vétségként minősített bűncselekmények.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.