Obecnie prawo mówi: jeśli jest to twoje pierwsze lub drugie wykroczenie okrucieństwa wobec dzieci trzeciego stopnia, jest to wykroczenie (maksymalny czas pozbawienia wolności wynosi do jednego roku), ale trzecie takie wykroczenie jest przestępstwem. Patrz poniżej, statut, gdzie zaznaczyłem go z *****. Bez względu na to, jaka jest sytuacja, proszę zatrudnić prawnika, aby Ci pomógł lub ubiegać się o obrońcę z urzędu.
O.C.G.A. § 16-5-70. Cruelty to children
(a) A parent, guardian, or other person supervising the welfare of or having immediate charge or custody of a child under the age of 18 commits the offense of cruelty to children in the first degree when such person willately deprives the child of necessary sustenance to the extent that the child’s health or well-being is at threatardised.
(b) Każda osoba popełnia przestępstwo okrucieństwa wobec dzieci pierwszego stopnia, kiedy taka osoba złośliwie powoduje u dziecka poniżej 18 roku życia okrutny lub nadmierny ból fizyczny lub psychiczny.
(c) Każda osoba popełnia przestępstwo okrucieństwa wobec dzieci drugiego stopnia, kiedy taka osoba z kryminalnym zaniedbaniem powoduje u dziecka poniżej 18 roku życia okrutny lub nadmierny ból fizyczny lub psychiczny.
***** (d) Każda osoba popełnia przestępstwo okrucieństwa wobec dzieci trzeciego stopnia, gdy:
(1) Taka osoba, która jest głównym napastnikiem, umyślnie pozwala dziecku poniżej 18 roku życia być świadkiem popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy, baterii, lub baterii przemocy w rodzinie; lub
(2) Taka osoba, która jest głównym napastnikiem, mając świadomość, że dziecko poniżej 18 roku życia jest obecne i widzi lub słyszy czyn, popełnia przestępstwo z użyciem przemocy, baterię, lub baterię przemocy w rodzinie.
(e)(1) Osoba skazana za przestępstwo okrucieństwa wobec dzieci pierwszego stopnia, jak przewidziano w tej sekcji Kodeksu, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż pięć i nie dłuższy niż 20 lat.
(2) Osoba skazana za przestępstwo okrucieństwa wobec dzieci drugiego stopnia podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż jeden rok i nie dłuższy niż dziesięć lat.
***** (3) Osoba skazana za przestępstwo okrucieństwa wobec dzieci trzeciego stopnia podlega karze jak za wykroczenie przy pierwszym lub drugim skazaniu. Po skazaniu za trzecie lub kolejne przestępstwo okrucieństwa wobec dzieci trzeciego stopnia, oskarżony jest winny przestępstwa i zostaje skazany na grzywnę nie mniejszą niż $1,000.00 i nie większą niż $5,000.00 lub na karę pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż jeden rok i nie dłuższy niż trzy lata lub zostaje skazany zarówno na grzywnę jak i na karę pozbawienia wolności.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.