A törvény jelenleg azt mondja: ha ez az első vagy második bűncselekménye a gyermekekkel szembeni harmadfokú gyermekkegyetlenség, az vétség (a börtönbüntetés maximális időtartama legfeljebb egy év), de a harmadik ilyen bűncselekmény bűncselekmény. Lásd alább a törvényt, ahol a ***** címmel jelöltem. Bármilyen helyzetről is legyen szó, kérjük, fogadjon ügyvédet, hogy segítsen Önnek, vagy kérjen kirendelt védőt.
O.C.G.A. § 16-5-70. Gyermekekkel szembeni kegyetlenség
(a) A szülő, gyám vagy más személy, aki felügyeli a 18 év alatti gyermek jólétét, vagy akinek közvetlen felelőssége vagy felügyelete alatt áll, elköveti a gyermekekkel szembeni kegyetlenség bűncselekményét első fokon, ha az ilyen személy szándékosan megfosztja a gyermeket a szükséges tápláléktól olyan mértékben, hogy a gyermek egészségét vagy jólétét veszélyezteti.
(b) Bármely személy első fokon elköveti a gyermekekkel szembeni kegyetlen bánásmód bűncselekményét, ha az ilyen személy rosszhiszeműen kegyetlen vagy túlzott testi vagy lelki fájdalmat okoz a 18 év alatti gyermeknek.
(c) Bármely személy másodfokon elköveti a gyermekekkel szembeni kegyetlen bánásmód bűncselekményét, ha az ilyen személy bűnös gondatlansággal kegyetlen vagy túlzott testi vagy lelki fájdalmat okoz a 18 év alatti gyermeknek.
***** (d) Bármely személy elköveti a gyermekekkel szembeni kegyetlen bánásmód bűncselekményét harmadik fokon, ha:
(1) Az ilyen személy, aki az elsődleges támadó, szándékosan hagyja, hogy egy 18 év alatti gyermek tanúja legyen erőszakos bűncselekmény, testi sértés vagy családon belüli erőszakos cselekmény elkövetésének; vagy
(2) Az ilyen személy, aki az elsődleges támadó, tudva, hogy egy 18 év alatti gyermek jelen van és látja vagy hallja a cselekményt, erőszakos bűncselekményt, testi sértést vagy családon belüli erőszakos cselekményt követ el.
(e)(1) Az e törvénykönyv e szakaszában meghatározott, első fokon elkövetett gyermek elleni kegyetlenkedés bűntettéért elítélt személyt legalább öt, de legfeljebb húsz évig terjedő szabadságvesztéssel kell büntetni.
(2) A gyermekekkel szembeni kegyetlen bánásmód bűncselekményéért másodfokon elítélt személyt legalább egy és legfeljebb tíz évig terjedő szabadságvesztéssel kell büntetni.
***** (3) A gyermekekkel szembeni kegyetlen bánásmód bűncselekményéért harmadfokon elítélt személyt az első vagy második elítélés esetén ugyanúgy kell büntetni, mint vétségért. A gyermekekkel szembeni harmadfokú kegyetlenség harmadik vagy további bűncselekménye miatt történő elítélés esetén a vádlott bűnös bűncselekményben, és legalább 1.000,00 $ és legfeljebb 5.000,00 $ pénzbüntetésre vagy legalább egyéves és legfeljebb hároméves szabadságvesztésre, vagy pénzbüntetésre és szabadságvesztésre egyaránt ítélhető.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.